Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Plánování a kontrola

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace vyčleňuje hlavní činnosti v rámci školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování - . V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školní...

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace shrnuje základní činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy).

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace shrnuje základní činnosti střední školy a konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019, a to s ohledem na změny vyhlášek č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné od 1. 11. 2018. Ve vztahu k činnostem, které se opak...

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace se zaměřuje na základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2019/2020. Některé z činností lze analogicky vztáhnout i na činnost jiných zařízení školního stravování (výdejny a vývařovny).

Kalendář

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled povinností, důležitých událostí či připomínka zajímavých informací sestavených dle legislativy, pokynů MŠMT, pravidel ČŠI či dalších institucí ovlivňujících oblast školství  

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky"

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitn...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele