Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Plánování a kontrola

Kalendář

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled povinností, důležitých událostí či připomínka zajímavých informací sestavených dle legislativy, pokynů MŠMT, pravidel ČŠI či dalších institucí ovlivňujících oblast školství  

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky"

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitn...

Plán činnosti 1. pololetí školního roku 2021/2022 N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled činností během 1. pololetí školního roku 2021/2021 na středních školách

Plán kontrolní činnosti - celý rok

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Plán kontrolní činnosti dle jednotlivých měsíců Ke stažení - dole pod pracovní situací si můžete stáhnout přehledné tabulky s možností odškrtávání splněných úkolů.

Plány činnosti - červenec 2021

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc červenec

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele