Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Plánování a kontrola

Kalendář

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled povinností, důležitých událostí či připomínka zajímavých informací sestavených dle legislativy, pokynů MŠMT, pravidel ČŠI či dalších institucí ovlivňujících oblast školství  

Maturitní zkouška v podzimním zkušebním období v kontextu novely "maturitní vyhlášky"

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Článek shrnuje činnosti školy v souvislosti s organizací maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období a vyčleňuje momenty, které ovlivnila novela vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitn...

Plán kontrolní činnosti - celý rok

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Plán kontrolní činnosti dle jednotlivých měsíců Ke stažení - dole pod pracovní situací si můžete stáhnout přehledné tabulky s možností odškrtávání splněných úkolů.

Poskytování dietního stravování v MŠ

Autor/autoři: Asociace zřizovatelů školních jídelen

Před třemi lety vešla v platnost vyhláška o školním stravování, která umožnila poskytování dietního stravování v rámci školního stravování. I přes veškerou snahu o informovanost se stále šíří dezinformace, které v mnoha případech nejsou založeny n...

Řízení distanční výuky

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Distanční výuka se v současné době stala nedílnou součástí pedagogického procesu. Před řediteli škol tak vyvstala nutnost rozšířit své manažerské dovednosti i v této oblasti. Za základní kroky při řízení distanční výuky lze považovat:

Shrnutí základních legislativních změn ovlivňujících činnost škol a školských zařízení ve školním roce 2017/2018

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Shrnutí změn právních předpisů, které nabývají účinnosti v různou dobu – v relativně nedávné minulosti, 1. 9. 2017 a v průběhu školního roku 2017/2018. Cílem článku je přispět k činnosti škol a školských zařízení, která je v souladu s uvedenými zm...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele