Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Řízení pedagogického procesu

Činnost školní družiny a školního klubu na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace vyčleňuje hlavní činnosti v rámci školní družiny a školního klubu ve 2. pololetí školního roku 2018/2019.

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je vyčlenit činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2018/2019 v kontextu nové právní úpravy. Období 1. pololetí školního roku 2018/2019 bude náročným obdobím zejména z hlediska organizačního, neboť bude nutné ...

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je vyčlenit činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2018/2019 v kontextu nové právní úpravy.

Činnost školní družiny a školního klubu v 1. pololetí školního roku 2019/2020

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je zdůraznit základní činnosti školní družiny a školního klubu v 1. pololetí 2019/2020. Obsah článku vychází z právní úpravy účinné ke dni jeho publikování - . V případě pozdějších změn právních předpisů je nutné, aby školní...

Činnost školní jídelny ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace shrnuje základní činnosti zařízení školního stravování ve 2. pololetí školního roku 2018/2019. Jednotlivé činnosti se vztahují jak na veřejné, tak i na neveřejné subjekty (školy).

Činnosti střední školy nebo konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace shrnuje základní činnosti střední školy a konzervatoře ve 2. pololetí školního roku 2018/2019, a to s ohledem na změny vyhlášek č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 177/2009 Sb. účinné od 1. 11. 2018. Ve vztahu k činnostem, které se opak...

Činnosti středních škol a konzervatoří v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Činnost střední školy a konzervatoře v 1. pololetí školního roku 2018/2019 je vhodné plánovat s dostatečným předstihem. Článek je věnován základním činnostem střední školy a konzervatoře v tomto období a přitom vychází z právních předpisů a inform...

Činnosti středních škol a konzervatoří v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Činnost střední školy a konzervatoře v 1. pololetí školního roku 2018/2019 je vhodné plánovat s dostatečným předstihem. Pracovní situace je věnována základním činnostem střední školy a konzervatoře v tomto období a přitom vychází z právních předpi...

Činnosti školní jídelny v 1. pololetí školního roku 2018/2019

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Pracovní situace vyčleňuje základní činnosti školní jídelny v průběhu prvního pololetí školního roku 2018/2019, a to zejména v souvislosti s novou právní úpravou. Tím doplňuje již dříve publikované články spojené s činností školní jídelny v 1. pol...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele