Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Výjezdy mimo školu

Cyklistický kurz N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

Během přípravy cyklistického kurzu je vhodné dbát na několik věcí. Přednostně by měl vedoucí kurzu myslet na zajištění podmínek k tomu, aby se akce mohl zúčastnit každý žák, pro kterého je určena, také na uzpůsobení lokality a tras(y) výkonnosti a...

Kurz horské turistiky N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

Akce velmi jednoduchá k organizování z pohledu materiálního zajištění, co se však týče plánování, to už není zdaleka tak jednoduché. Je nutné zohlednit, že doba trvání pochodu se odvíjí od náročnosti terénu, který musí být uzpůsoben možnostem účas...

Kurz vodní turistiky N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

Lokalitu vodáckého kurzu je potřeba vybírat s rozmyslem. Musí se brát v úvahu totiž nejen zkušenosti a výkonnost účastníků, ale i aktuální podmínky říčního toku, které se navíc mohou změnit vlivem vydatných dešťových srážek i během několika málo d...

Lyžařský výcvik N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

V současné době je zařazování lyžařských výcviků do výuky základních škol ukotveno v samotném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, konkrétně v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova; na prvním s...

Mimoškolní akce školy – doprava na akci N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

Při výběru vhodného dopravního prostředku pro mimoškolních akci je vhodné zohlednit několik faktorů jako např. cenu či přepravní kapacitu. V následujících třech příkladech jsou rozepsány základní typy přepravy, jejich výhody a nevýhody.

Mimoškolní akce školy – režim dne a harmonogram N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

Před samotným sestavením harmonogramu mimoškolní akce je důležité mít na paměti základní pravidla, která je nutno dodržovat, aby nedošlo například k přetížení žáků (a následným úrazům z únavy). Základním pravidlem pro všechny akce je plánovat pouz...

Mimoškolní akce školy – ubytování a stravování N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

Ubytovací prostory musí splňovat požadavky vyhlášky č. 106/2001 Sb. Je vhodné, pokud jde o nové a neznámé místo, si ubytování dopředu prohlédnout a seznámit se s prostředím i kvůli tomu, že se pak bude daleko lépe plánovat program akce (a eliminuj...

Mimoškolní akce školy – účastníci akce N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

Základní body jsou definovány ve školském zákoně, jehož § 22 vymezuje, jaké jsou povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců (samozřejmě také žáků zletilých, ty ale v této práci vynecháme), z nichž se následně odvozují požadavky, které žáci musí s...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele