Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Výjezdy mimo školu

Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

První problém se objevuje již při určování, které děti na školu v přírodě jet mohou a které nikoli. Necháme-li stranou vývoj dítěte a jeho schopnost být několik dnů bez rodičů, je zásadní kritérium obsaženo v § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ...

Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Novelizovaná vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění, přináší změnu hlavně v přílohách.

Osvědčení zdravotníka zotavovací akce a školy v přírodě

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled právních předpisů zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění

Školy a cestování žáků - varianty organizace akce

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o., JUDr. Klára Dvořáková

Typů školních akcí, při kterých se cestuje, je mnoho. Většina škol podniká minimálně jednodenní exkurze, školní výlety, školy v přírodě, lyžařský výcvik, vodácký kurz, jazykové kurzy v zahraničí. Některé školy žákům umožňují jet nebo je samy vysíl...

Školy a cestování žáků: školní zájezdy

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o., JUDr. Klára Dvořáková

 Školní zájezd, tj. na režim, kdy škola realizuje školní akci za pomoci cestovní kanceláře. Upozorníme na podstatu zájezdu a na to, kdo jediný jej může podnikatelsky pořádat. Vysvětlíme, kdo je u smlouvy o školním zájezdu zákazníkem, a zmíníme něk...

Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Autor/autoři: Martina Talichová

Každá výjezdová akce žáků mimo školu má stanoveného vedoucího akce, kterého určuje ředitel školy. Metodický pokyn MŠMT č. j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaný...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele