Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Výjezdy mimo školu

Některé problémy spojené s pořádáním „školky v přírodě“

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

První problém se objevuje již při určování, které děti na školu v přírodě jet mohou a které nikoli. Necháme-li stranou vývoj dítěte a jeho schopnost být několik dnů bez rodičů, je zásadní kritérium obsaženo v § 9 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ...

Novela vyhlášky č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce

Autor/autoři: PhDr. Martina Thumsová

Novelizovaná vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, v platném znění, přináší změnu hlavně v přílohách.

Spolupráce školy s cestovní kanceláří

Autor/autoři: Matouš Novák

Stále více školních zařízení využívá při organizování kurzů, škol v přírodě, výletů, exkurzí apod. služeb cestovních kanceláří, a to nejen pro zahraniční, ale také pro tuzemské pobyty.

Škola v přírodě

Autor/autoři: Matouš Novák

Existuje stále mnoho škol, které organizují školy v přírodě „na vlastní pěst.“ Je zde však i velké množství škol, které využívají k pořádání školy v přírodě služeb jiných organizací, občanských sdružení, cestovní agentur či cestovních kanceláří.

Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Autor/autoři: Martina Talichová

Každá výjezdová akce žáků mimo školu má stanoveného vedoucího akce, kterého určuje ředitel školy. Metodický pokyn MŠMT č. j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaný...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele