Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Odpovědnost školy za škodu

Kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Kolize odpovědnost za škodu je chápána jako situace, při které dochází ke střetu odpovědnosti za škodu dvou subjektů. V praxi škol je jedním subjektem odpovědným za škodu škola, druhým – tzv. třetí osoba. V návaznosti na tuto skutečnost se pak člá...

Konkrétní případy možné kolize odpovědnosti školy a jiné osoby za škodu způsobenou žákovi N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek se věnuje některým konkrétním případům, při nichž může v rámci školní výuky dojít ke kolizi odpovědnosti školy a třetí osoby za škodu nebo újmu způsobenou žákovi, a tedy k aplikaci práva postihu. (V tomto článku je vyjádřen právní náz...

Náhrada nemajetkové újmy dle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek upozorňuje na některé zásadní změny v oblasti právní úpravy náhrady nemajetkové újmy.

Náhrada škody dle nového občanského zákoníku

Autor/autoři: Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento článek upozorňuje na některé zásadní změny v oblasti právní úpravy náhrady škody.

Odpovědnost mateřských škol po 1. 6. 2020 N

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Na základě novely zákoníku práce č. 366/2019 Sb. nesou mateřské školy od 1. 6. 2020 stejnou odpovědnost za škodu vůči dětem jako základní školy. Tím došlo k převedení odpovědnosti mateřských škol za škodu z režimu občanského zákoníku do režimu zák...

Škoda způsobená žákovi nebo studentovi a účastníkovi školského zařízení N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Tento text se zaměřuje na základní aspekty odpovědnosti právnické osoby vykonávající činnost školy za škodu způsobenou žákovi ZŠ, ZUŠ, SŠ, konzervatoře a studentovi VOŠ a právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení za škodu způsobenou ...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele