Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Provoz školy

Co dělat, když škole nepřijde zboží, které si objednala? N

Autor/autoři: Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Jako ředitel nebo ekonom školy objednáte pro školu třeba dataprojektor, zaplatíte ho a … prodejce zboží nedodá, a navíc s vámi přestane komunikovat. Jak v tomto případě postupovat?

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Základní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Navýšení příspěvku prvňáčkům

Autor/autoři: MŠMT

Postup při rozpisu rozpočtu přímých výdajů pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem vychází z ustanovení § 161, 161a, 161b, 161c a § 163 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším...

Stanovení úplaty a prominutí úplaty za předškolní vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

Ověření výše příspěvku od zřizovatele na provoz školy

Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký

Na provozní výdaje školy je povinen přispívat zřizovatel. Od státu dostává na to prostředky skrze procentní část celostátního hrubého výnosu sdílených daní (RUD). V roce 2012 byl předchozí systém změněn a došlo k zavedení nového kritéria „počet dě...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele