Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Vznik pracovního poměru

Informování o obsahu pracovního poměru N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled právních předpisů zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Jiný postup při uzavírání a opakování pracovního poměru na dobu určitou N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění rozsudek Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 21 Cdo 1611/2012

Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Při znovuotevření školy lze nařídit pedagogům, že nastoupí do práce = že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Organizační řád příspěvkové organizace v pracovněprávních souvislostech N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., JUDr. Petr Bukovjan

Cílem autorů je pomoci školám a školským zařízením při vytváření smysluplného, konzistentního a obsahově správného systému interních předpisů (např. organizačního řádu, vnitřního platového předpisu, pracovního řádu).  Zaměstnavatelé – příspěvkové ...

Osobní spis zaměstnance N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“) ve svém § 312 dává zaměstnavateli právo vést osobní spis zaměstnance. Toto ustanovení současně uvádí, jaké písemnosti může spis obsahovat a kdo do něj mů...

Postup před vznikem pracovního poměru N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled právních předpisů Pracovní smlouvy a vznik pracovního poměru Výběr zaměstnance a vyžadování údajů Práva a povinnosti uchazeče Vstupní lékařská prohlídka Prokázání bezúhonnosti   

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Shrnutí informací o pracovním poměru na dobu určitou pedagogického a nepedagogického pracovníka Modelové situace!

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

V případě pedagogického pracovníka (pedagogickým pracovníkem je pedagogický pracovník podle § 2 zákona o pedagogických pracovník) § 23a zákona o pedagogických pracovnících stanoví speciální pravidla upravující dobu trvání jednoho pracovního poměr...

Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka - pro malotřídní školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Obecně (nejen pro malotřídní školy) je problematika uzavírání pracovního poměru na dobu určitou pedagogického pracovníka popsána v souboru Pracovní poměr na dobu určitou pedagogického pracovníka

Souběžné pracovněprávní vztahy u jednoho zaměstnavatele N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Potřebuje-li zaměstnavatel, aby pro něj zaměstnanec konal více různých prací, má v zásadě dvě možnosti. Sjednat jeden pracovněprávní vztah s dostatečně širokým druhem práce, nebo více pracovněprávních vztahů s úžeji definovanými druhy práce.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele