Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Skončení pracovního poměru

Dohoda o rozvázání pracovního poměru

Autor/autoři: JUDr. David Borovec

Dohodu o rozvázání pracovního poměru lze uzavřít pouze za předpokladu, že se obě strany – zaměstnavatel (ředitel školy) i zaměstnanec – dohodnou na ukončení pracovního poměru a dni, ke kterému pracovní poměr skončí.

Odvolaný vedoucí zaměstnanec (ředitel školy, zástupce ředitele) a výpověď z důvodu fiktivní nadbytečnosti N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví praco...

Písemná forma a doručení výpovědi

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Výpověď je jednostranný právní úkon. Proto není nutné, aby zaměstnanec jako adresát výpovědi s výpovědí souhlasil nebo aby se k výpovědi vyjadřoval. Výpověď daná zaměstnavatelem musí být písemná. Jestliže by výpověď daná zaměstnavatelem nebyla pís...

Porušení povinností zaměstnance N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Zákoník práce rozlišuje tři intenzity porušení povinností zaměstnance: zvlášť hrubé, závažné, a méně závažné.

Předávací protokol N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Protokol o předání agendy spojené s výkon pracovního místa ředitele

Předávací protokol v souvislosti s ukončením výkonu činnosti ředitele školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Přehled právních předpisů zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se sta...

Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

V souvislosti s překážkami pedagogických pracovníků dlouhodobějších charakteru (např. mateřská a rodičovská dovolená) zaměstnavatelé zpravidla sjednávají se zastupujícím pedagogem pracovní poměr na dobu určitou, který je omezen datem nebo rozvazov...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele