Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Řízení a hodnocení pracovního výkonu

Hodnocení pedagogického pracovníka N

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Zákoník práce v § 11 hovoří o vedoucích zaměstnancích, kteří jsou „oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny.“ Ředitel školy je zcela ...

Hodnocení pracovního výkonu

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Hodnocení zaměstnanců je nástrojem řízení pracovního výkonu zaměstnanců. Umožňuje řediteli školy i ostatním vedoucím zaměstnancům kontrolovat, usměrňovat a podněcovat podřízené zaměstnance v průběhu vykonávání sjednané práce, dosahování požadované...

Hodnotící rozhovor

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Hodnotící rozhovor je podstatnou součástí systematického řízení pracovního výkonu a hodnocení zaměstnanců. Umožňuje vedoucím zaměstnancům formálně informovat a projednat s podřízenými zaměstnanci skutečný pracovní výkon v uplynulém období a usměrň...

Řízení pracovního výkonu

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Pracovní výkon zaměstnance je souhrnem schopností, motivace a podmínek zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného pracovního výkonu. Schopnosti, motivace a podmínky zaměstnanců určují výsledky práce a chování zaměstnanců, kt...

Rozvoj pedagogických pracovníků N

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Pedagogických pracovník předává dětem / žákům znalosti a dovednosti podle školního vzdělávacího programu s důrazem na jejich využití v praktickém životě. Aby mohl do své práce zahrnovat nové poznatky, musí sledovat aktuální trendy a tedy se neustá...

Spolupráce pedagogických pracovníků N

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Spolupráce pedagogických pracovníků je nezpochybnitelnou nutností pro zajištění kvalitní výchovy a vzdělávání v každé škole i školském zařízení. Provázanost jejich působení na děti, žáky i účastníky výchovně vzdělávacího procesu umožňuje efektivně...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele