Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Organizační struktura

Personální evidence

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Personální evidence představuje souhrn personálních údajů, které zaměstnavatel potřebuje k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální práce v organizaci.

Pracovní místa

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Organizační struktura představuje formální uspořádání zaměstnanců a ostatních zdrojů k vykonávání sjednané práce, dosahování požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů školy. Základem organizační struktury jsou jednotlivá pracovní místa ob...

Zajištění personalistiky ve škole

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Současné pojetí personalistiky se vyznačuje přesunem většiny pravomocí a odpovědností souvisejících s řízením a vedením zaměstnanců na vedoucí zaměstnance na všech stupních řízení organizace. Každý, kdo v organizaci řídí a vede jiné zaměstnance, m...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele