Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Obsazování volných pracovních míst

Adaptace zaměstnanců

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Adaptace zaměstnanců, popřípadě orientace zaměstnanců, je poslední etapou procesu obsazování volných pracovních míst. Navazuje na přijímání zaměstnanců, kdy jsme uzavřeli odpovídající pracovněprávní vztah s vybraným uchazečem o zaměstnání.

Hodnocení životopisů uchazečů o zaměstnání

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Hodnocení životopisu uchazečů o zaměstnání se stalo základní metodou výběru zaměstnanců, neboť nám poskytuje důležité údaje pro předběžný výběr vhodných uchazečů o zaměstnání stejně jako pro závěrečný výběr nejvhodnějšího uchazeče o zaměstnání.

Oblasti plánování zaměstnanců

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D., Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Postup plánování zaměstnanců; řešení nedostatku zaměstnanců; řešené nadbytku zaměstnanců; účel získávání zaměstnanců; popis a specifikace volného pracovního místa; identifikace potenciálních zdrojů zaměstnanců.

Postup obsazování volných pracovních míst

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Volným pracovním místem se rozumí nově vytvořené pracovní místo (např. v souvislosti s plánovaným rozšířením činnosti zaměstnavatele) nebo uvolněné pracovní místo (např. v důsledku plánovaného odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou, neplánov...

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu N

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav na území ČR. V návaznosti na to pak začala přijímat řadu krizových opatření, mezi které aktuálně patří i opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství.[1] V souvisl...

Výběrový pohovor

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Výběrový pohovor je osobní setkání odpovědných reprezentantů zaměstnavatele s vhodnými uchazeči o zaměstnání, kteří prošli procedurou předběžného výběru na základě hodnocení životopisu a splňují nezbytné požadavky pro výkon práce na volném pracovn...

Získávání zaměstnanců

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Metoda získávání zaměstnanců je specifický postup oslovení a přilákání potenciálních uchazečů o zaměstnání.

Získávání zaměstnanců pomocí internetu

Autor/autoři: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Neustále rostoucí možnosti, dostupnost a popularita sdělování a sdílení informací pomocí služeb počítačové sítě internet přináší nové příležitosti také pro zaměstnavatele a elektronické (online) získávání zaměstnanců. Kromě tradiční inzerce a komu...

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Sjednání zkušební doby podle § 35 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, v praxi znamená, že v této době lze rychle, neformálně a snadno skončit pracovní poměr, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak i zaměstnance. Je...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele