Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti – různé souvislosti N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce účinná od 1. 10. 2015 zpřesňuje text zákoníku práce v částech upravujících povinnost zaměstnavatele nahradit zaměstnanci škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání (§ 271a, § 271b, § 271p ...

Nástup do práce - znovu otevření škol v době mimořádných opatření N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Při znovuotevření školy lze nařídit pedagogům, že nastoupí do práce = že budou fyzicky přítomni ve škole a povedou výuku? A v případě, že do školy fyzicky docházet odmítnou, jak se má toto projevit v platovém ohodnocení?

Publikační činnost zaměstnance N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), stanoví v § 303 a § 304 omezení pro výkon určitých činností zaměstnance. Obecné ustanovení § 304 omezuje výdělečnou činnost zaměstnanců ve prospěch ochr...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele