Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Personalistika, pracovní poměr

Indispoziční volno

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

Je pracovním volnem pro zaměstnance poskytovaným zaměstnavatelem na základě vnitřního předpisu nebo kolektivní smlouvy. Má povahu jiné důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance. Slouží k překlenutí krátkodobé, indispozice zaměstnance ...

Mateřská dovolená

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Nástup na mateřskou dovolenou je nepochybně právem zaměstnankyně, jak vyplývá ze znění ustanovení § 195 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), podle něhož mateřskou dovolenou zaměstn...

Zveřejnění údaje o platu

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Údaj o mzdě anebo o platu ve spojení s konkrétním zaměstnancem, který je identifikován anebo je alespoň identifikovatelný ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení (GDPR), je také osobním údajem. I když výše platu nebo mzdy není povinný...

Nový platový řád pedagogických pracovníků

Autor/autoři: Mgr. Vít Krčál

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací náv...

Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

V souvislosti s překážkami pedagogických pracovníků dlouhodobějších charakteru (např. mateřská a rodičovská dovolená) zaměstnavatelé zpravidla sjednávají se zastupujícím pedagogem pracovní poměr na dobu určitou, který je omezen datem nebo rozvazov...

Metodický výklad k odměňování

Autor/autoři: MŠMT

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací má pomoci ředitelům, odpovědným zaměstnancům škol, školských zařízení a jejich zřiz...

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

1. Právní předpisy, informace, judikatura zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 6 Cdo 11/94

Účastník konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Rozhodnutí ucházet se o místo ředitele školy / školského zařízení je rozhodnutí, které zasáhne nemalou měrou do současného života uchazeče a v případě úspěchu i do budoucna. Proto je nesmírně důležité zvážit všechna pro i proti a na konkurz se dob...

Vyhlášení konkurzu na místo ředitele školy / školského zařízení

Autor/autoři: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.

Vyhlásit nebo nevyhlásit konkurz na místo ředitele školy / školského zařízení? Otázka, kterou musí zřizovatel důkladně zvážit. Samozřejmě, pokud se jedná o plánovaný odchod ředitele školy nebo o závažné porušení právních předpisů, není důvod váhat...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele