Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Pedagogické vedení

Autoevaluace

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Autoevaluace nebo vlastní hodnocení? V některých pramenech jsou slova užívána jako synonyma, někde je autoevaluace chápána více systematicky a celostně. V běžné školní praxi není tak důležité akademické rozlišení jako prostý význam tohoto procesu,...

Hospitace

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Hospitační činnost lze chápat a realizovat různě. Buď jako nahodilý vstup do jedné z mnoha vyučovacích hodin, nebo systematický proces sloužící k získání co největšího množství impulsů a zpětné vazby z přímé vyučovací situace. Jako kontrolní prvek...

Řízení změny

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

V českých školách je poslední dobou hodně změn a slýcháme od ředitelů, že je potřeba mít trochu klidu na práci. Přesto se odvažujeme přijít s tématem řízení změny a ukázat, že právě v době častých změn a neodhadnutelné budoucnosti je žádoucí se v ...

Školní kurikulum – tvorba ŠVP

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Česká škola má jednu z nejvyšších hodnot kurikulární autonomie ze všech zemí, je legislativně vyjádřena povinností vytvořit a realizovat vlastní školní vzdělávací program. Kapitola vymezuje pojem kurikulum a objasňuje význam autonomie právě v této...

Virtuální hospitace: cesta k lepší škole

Autor/autoři: PhDr. Jan Voda, Ph.D.

Distanční vzdělávání má oproti běžné výuce mnohá specifika. Jedním z úkolů, před nimiž vedení škol stojí, je ubezpečovat se průběžně a trvale, že v daných podmínkách poskytujeme žákům maximum vzdělávacích podnětů k osvojení školního kurikula. Zatí...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele