Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Žáci-cizinci

Děti s odlišným mateřským jazykem a děti-cizinci v mateřské škole

Autor/autoři: Mgr. Hana Splavcová

Do mateřských škol přicházejí každý rok děti, pro které není čeština rodným jazykem. Obecně o nich mluvíme jako o dětech s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Do této skupiny dětí patří i děti-cizinci.

Děti, žáci, studenti – občané EU

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Podle § 20 odst. 1 školského zákona mají občané EU přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského zákona za stejných podmínek (tj. za stejných podmínek jako občané ČR).

Děti, žáci, studenti – rodinní příslušníci občana EU

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Je důležité si uvědomit, že přístup ke vzdělávání a školským službám podle školského zákona za stejných podmínek (tj. za stejných podmínek jako občané ČR) mají nejen děti, žáci, studenti, kteří jsou občané EU, ale i děti, žáci, studenti, kteří nej...

Podmínky přístupu cizinců ze třetích států k předškolnímu vzdělávání

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cizinci ze třetích států sice mají přístup k předškolnímu vzdělávání, zákonem však není zaručeno, že za stejných podmínek jako občané České republiky. Z toho mimo jiné vyplývá, že bude-li přístup k předškolnímu vzdělávání za stejných podmínek jako...

Žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí

Autor/autoři: Mgr. Jan Fiala

V tomto roce došlo ke změnám právní úpravy týkající se plnění povinné školní docházky v zahraničí. Pracovní situace se touto problematikou zabývá z právního hlediska, klade si za cíl poukázat na určité problematické situace a upřesnit některé neja...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele