Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Podpůrná opatření

Individuální vzdělávací plán N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Charakteristika vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu

Legislativní rámec vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami daný školským zákonem N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Podle článku 33 ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listiny základních práv a svobod, má každý právo na vzdělání. Školní docházka je povinná po dobu, kterou stanoví zákon. Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle...

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část) N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. ...

Příklad dobré praxe – kulatý stůl k problematice sociálního začleňování N

Autor/autoři: Mgr. Martina Chmelová

Ve čtvrtek 8. 3. 2018 se konal kulatý stůl, jehož cílem bylo seznámit se se s problematikou sociálního začleňování v rámci městské části Praha 3, představit možné nástroje podpory, předat příklady dobré praxe, započít diskusi k hledání možností pr...

Změny vyhlášek související s poskytováním podpůrných opatření N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem textu je shrnout obsah novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, a novely vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a šk...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele