Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Asistent pedagoga

Novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných (2. část) N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Cílem pracovní situace je popsat změny vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, účinné od 1. 1. 2020, a to se zaměřením na doporučení školského poradenského zařízení, pomůcky dle přílohy č. ...

Odborná kvalifikace asistenta pedagoga N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Odborná kvalifikace asistenta pedagoga – některé případy Dvě skupiny asistenta pedagoga – činnosti a vzdělání, kterým je získána odborná kvalifikace

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele