Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Bezpečnost v kyberprostoru

Defacement webových stránek N

Autor/autoři: Věra Mikušová

Přiblížení jednohojedno z možných rizik, která mohou být důsledkem nedostatečného zabezpečení.

Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru? N

Autor/autoři: Věra Mikušová

V České republice se již snad nenachází škola, která by neměla vlastní webové stránky. Jejich úroveň je různá a stejně tak jsou různé technické znalosti a možnosti jejich provozovatelů. Neznalost hrozeb, které jsou spojeny s provozováním webových ...

Prolomená hesla k služebním e-mailům mohou být bránou k úniku dat ve školních sítích N

Autor/autoři: Ing. Milan Hausner

Mnozí učitelé již dnes zcela běžně využívají služební mail jako jednu z efektivních cest komunikace se zákonnými zástupci. Pro mnohé z nich se však společným využíváním takový e-mail stává „napůl“ soukromým, zvláště pokud mají nastaven i jeho příj...

Splnění zákonné povinnosti posoudit, zda některé systémy školy jsou významnými informačními systémy dle zákona o kybernetické bezpečnosti N

Autor/autoři: Jiří Táborský

Pro řešení agendy v rámci školy používáme informační systémy, např. systém Bakaláři, spisovou službu, elektronickou poštu, ekonomický systém atd. Dle vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech (dále jen „vyhláška o významných in...

Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem A

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Pro školy je velmi těžké vyrovnat se se všemi riziky, které přináší užívání internetu a konkrétních ICT zařízení při výuce. V základním nastavení je třeba řešit kybernetická rizika pro organizaci jako celek, ochranu dat žáků i zaměstnanců školy. D...

Školní bezdrátová síť (Wi-Fi) A

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Většina škol bezdrátovou síť již má nebo o ní uvažuje. Pokud patříte mezi druhou skupinu, je dobré si před instalací či přestavbou bezdrátové sítě ujasnit, co od sítě očekáváte a jaké prostředky chcete investovat. 

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele