Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Bezpečnost v kyberprostoru

Defacement webových stránek

Autor/autoři: Věra Mikušová

Přiblížení jednohojedno z možných rizik, která mohou být důsledkem nedostatečného zabezpečení.

Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?

Autor/autoři: Věra Mikušová

V České republice se již snad nenachází škola, která by neměla vlastní webové stránky. Jejich úroveň je různá a stejně tak jsou různé technické znalosti a možnosti jejich provozovatelů. Neznalost hrozeb, které jsou spojeny s provozováním webových ...

Škola jako bezpečné místo pro učení s technologiemi a internetem

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Pro školy je velmi těžké vyrovnat se se všemi riziky, které přináší užívání internetu a konkrétních ICT zařízení při výuce. V základním nastavení je třeba řešit kybernetická rizika pro organizaci jako celek, ochranu dat žáků i zaměstnanců školy. D...

Školní bezdrátová síť (Wi-Fi)

Autor/autoři: Mgr. Petr Naske, Miroslav Dvořák

Většina škol bezdrátovou síť již má nebo o ní uvažuje. Pokud patříte mezi druhou skupinu, je dobré si před instalací či přestavbou bezdrátové sítě ujasnit, co od sítě očekáváte a jaké prostředky chcete investovat. 

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele