Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

EVVO ve škole

Evaluace EV ve škole

Autor/autoři: doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Cílem evaluace na škole není postih, ale hledání možných řešení stávajících problémů bránících naplňování cílů. Evaluace slouží ke zjištění, za jakých podmínek byly jednotlivé cíle splněny, které aktivity byly pro jejich splnění využity, resp. pro...

Školní program EV a jeho tvorba

Autor/autoři: doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Nástroji systematické a komplexní realizace EV na školách z pohledu jejího managementu jsou školní plány (programy) environmentální výchovy (ŠPEV) s dlouhodobými i krátkodobými cíli. Z hlediska vytváření a posilování víceúrovňových dovedností koor...

Školy jako centra vzdělávání pro udržitelný rozvoj a jejich odpovědnost

Autor/autoři: doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

V současném pojetí je společenská odpovědnost jakékoli organizace CSR (z anglického – Corporate Social Responsibility) chápána především jako začleňování sociálních a environmentálních aspektů do každodenní činnosti, tedy také činnosti školy. Fung...

Vzdělávání koordinátorů EV

Autor/autoři: doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, CSc.

Hlavním cílem EV na školách je komplexní pojetí všech aktivit, které k realizaci tohoto záměru směřují. Klíčovými aktéry jsou především ředitelé škol a koordinátoři jako reprezentanti managementu environmentální výchovy na školách.

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele