Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Výroční zpráva

Struktura výroční zprávy N

Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký

V mnoha případech vycházejí školy svými zprávami ze šablony, která je sestavena zřizovatelem. Je třeba se na to dívat tak, že takováto struktura je doporučeným minimem. Vycházejme z dlouhodobě platné vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví nále...

Výroční zpráva - základní pojmy N

Autor/autoři: Mgr. Miroslav Hřebecký

Jednou z každoročních povinností ředitele školy danou zákonem je zveřejnění výroční zprávy za uplynulý školní rok. Je možné to brát jako formalismus, ale zpráva se může stát velmi účinným nástrojem. Aby nastal druhý případ, je nutné začít zprávu p...

Výroční zpráva o činnosti školy N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály GDPR zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobýc...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele