Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Rejstřík

Školský rejstřík N

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Školský rejstřík se skládá z rejstříku škol a školských zařízení a rejstříku školských právnických osob. 

Výmaz školy a dalších údajů ze školského rejstříku N

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení je upraven v ustanoveních § 150 a § 151 školského zákona. 

Založení, vznik právnické osoby a zápis školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Právní předpisy, formuláře, metodické materiály zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v p...

Zápis změny údajů do rejstříku škol a školských osob a nový dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy N

Autor/autoři: Mgr. Jan Mušuta

Zápis změny v údajích zapsaných ve školském rejstříku upravuje § 149 školského zákona. Proces vyřizování žádostí se liší v závislosti na údaji, jehož se změna týká. Žádosti o zápis nového oboru vzdělání, navýšení počtu dětí, žáků nebo studentů ve ...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele