Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Vojtěch Kudlan

Počet článků autora: 2


Lyžařský výcvik N

Autor/autoři: Vojtěch Kudlan

V současné době je zařazování lyžařských výcviků do výuky základních škol ukotveno v samotném Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, konkrétně v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, vzdělávací obor Tělesná výchova; na prvním s...

Mimoškolní akce školy (zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví) N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor, Vojtěch Kudlan

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje škola i při mimoškolních akcích. Jedním ze způsobů, jimž tak činí, je zajišťování dohledu.

Kategorie pracovních situací