Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Mgr. Veronika Doležilová

Absolventka Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Celou profesní dráhu se věnuje systémovým otázkám soukromoprávních i veřejnoprávních  vztahů s důrazem na právo mezinárodní, ústavní a správní.

Pracovně působila na Ministerstvu zahraničních věcí (odbor mezinárodněprávní a odbor pro lidská práva), na Úřadu vlády (odbor pro lidská práva) a byla členkou rozkladové komise ministra vnitra v azylovém řízení po celou dobu existence komise. Externě působila také na katedře právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity Praha. V současné době je pracovníkem Nadace Open Society Fund Praha a Spolu, z. s. Dlouhodobě spolupracuje s nakladatelstvím Wolters Kluwer ČR, a. s.

Počet článků autora: 15


Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními? N

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Kubů Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Cílem tohoto dokumentu je poukázat na možné důsledky jednání školy a jejího ředitele, pokud se rozhodne mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat (a tedy testovat a nosit ochranu dýchacích cest), nebo se naopak rozhodne umožnit preze...

Jaké jsou právní vztahy mezi státními a samosprávnými orgány jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními? N

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová

Článek "Jaké jsou právní vztahy mezi orgány státní správy a samosprávy jako zřizovateli a školami a školskými zařízeními?" naleznete v nejbližší době v online archivu časopisů.  

Kategorie pracovních situací