Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Svoji cestu vzdělávacím prostorem začal od píky. První učitelské místo našel v krásném vinném kraji pod Pálavou, odkud přešel na speciální školu do Brna. Svoje představy o společném vzdělávání začal naplňovat v rodném Brně, kde v roce 1992 spolu s kolegyní založil Gymnázium INTEGRA Brno. Zde učil zejména svůj oblíbený dějepis a vedl jej až do roku 2009. Během té doby vystudoval školský management, začal spolupracovat s Centrem školského managementu PedF UK, v jehož čele stál skoro deset let. Věnuje se nejen ředitelkám a ředitelům škol a jejich zástupcům, ale prakticky všem skupinám pedagogických pracovníků především v oblasti pedagogického vedení. Je autorem velkého množství odborných článků, knížek, seminářů i konferenčních vystoupení. Jeho podobenství školy jako plovoucí lodi a ředitelů – kapitánů se stalo často používaným. 

Počet článků autora: 5


Autoevaluace

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Autoevaluace nebo vlastní hodnocení? V některých pramenech jsou slova užívána jako synonyma, někde je autoevaluace chápána více systematicky a celostně. V běžné školní praxi není tak důležité akademické rozlišení jako prostý význam tohoto procesu,...

Hospitace

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Hospitační činnost lze chápat a realizovat různě. Buď jako nahodilý vstup do jedné z mnoha vyučovacích hodin, nebo systematický proces sloužící k získání co největšího množství impulsů a zpětné vazby z přímé vyučovací situace. Jako kontrolní prvek...

Řízení změny

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

V českých školách je poslední dobou hodně změn a slýcháme od ředitelů, že je potřeba mít trochu klidu na práci. Přesto se odvažujeme přijít s tématem řízení změny a ukázat, že právě v době častých změn a neodhadnutelné budoucnosti je žádoucí se v ...

Školní kurikulum – tvorba ŠVP

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

Česká škola má jednu z nejvyšších hodnot kurikulární autonomie ze všech zemí, je legislativně vyjádřena povinností vytvořit a realizovat vlastní školní vzdělávací program. Kapitola vymezuje pojem kurikulum a objasňuje význam autonomie právě v této...

Zkušenosti s uzavřením škol i distančním vzděláváním

Autor/autoři: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

V květnovém vydání časopisu Řízení školy bude věnován velký prostor uzavření škol, distančnímu vzdělávání a všemu, co tato zajímavá doba přináší. Dovolte utřídění názorů převážně ředitelů škol, kteří se podělili o svoje zkušenosti…

Kategorie pracovních situací