Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Redakce Řízení školy

Počet článků autora: 9


Datové schránky pro školy

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Ministerstvo vnitra k 1. červenci 2017 rozšíří okruh subjektů, kterým zřídí datovou schránku orgánu veřejné moci, o školy a školská zařízení. 

Komunita praxe a její role v profesním učení učitelů

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Na základě zahraničních i tuzemských zkušeností se ukazuje, že nejefektivněji se učitelé učí v komunitě praxe. Ta propojuje skupinu lidí (jednotlivce, týmy i celé školy), kteří sdílejí zájem o určité téma. 

Povinnosti a možnosti zaměstnavatele za mimořádné situace

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Mnoho zaměstnavatelů a zaměstnanců čelí novým nástrahám způsobeným vládními nařízeními vydanými v souvislosti se šířením coronaviru COVID-19. Jaké možnosti se v této situaci v pracovním právu nabízejí?

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav na území ČR. V návaznosti na to pak začala přijímat řadu krizových opatření, mezi které aktuálně patří i opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství.[1] V souvisl...

Převedení učitele na jinou práci za nouzového stavu

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s.

Dne 12. 3. 2020 vyhlásila vláda nouzový stav na území ČR. V návaznosti na to pak začala přijímat řadu krizových opatření, mezi které aktuálně patří i opatření o zákazu školní docházky, vzdělávacích a volnočasových aktivit ve školství.[1] V souvisl...

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání - Doporučení veřejné ochránkyně práv

Autor/autoři: Redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR, a. s., Ombudsman

Doporučení je určeno zejména ředitelkám a ředitelům mateřských škol, jejichž zřizovatelem jsou obce či svazky obcí, krajským úřadům, které posuzují odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí dítěte, zřizovatelům, České školní inspekci, rodičům či jiným...

Kategorie pracovních situací