Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři Martina Talichová

Počet článků autora: 3


Varovný systém v ČR – co dělat po zaznění varovného signálu sirény

Autor/autoři: Martina Talichová

Včasné varování je základním prvkem ochrany obyvatelstva v ČR. V případě vzniku mimořádné události, která by mohla ohrozit život nebo zdraví člověka, zvířata, majetek nebo životní prostředí jsou obyvatelé varováni a informováni prostřednictvím sít...

Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Autor/autoři: Martina Talichová

Každá výjezdová akce žáků mimo školu má stanoveného vedoucího akce, kterého určuje ředitel školy. Metodický pokyn MŠMT č. j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaný...

Základní bezpečnostní pravidla pro organizaci lyžařského kurzu z pohledu HZS ČR

Autor/autoři: Martina Talichová

Každá výjezdová akce žáků mimo školu má stanoveného vedoucího akce, kterého určuje ředitel školy.  Metodický pokyn MŠMT č.j.: 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaný...

Kategorie pracovních situací