Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Autor/autoři ČŠI

Česká školní inspekce

Je správním úřadem s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Vykonává nezávislou inspekční činnost.

Česká školní inspekce získává a analyzuje informace o vzdělávání v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, ale také ve školských zařízeních (např. školní jídelny, domovy mládeže) zapsaných do školského rejstříku.

Počet článků autora: 22


Informace o školních úrazech N

Autor/autoři: ČŠI

S účinností od 1. září 2014 dochází ke změně ve vyplňování záznamů o úrazech a jejich zasílání České školní inspekci v souladu s vyhláškou č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění vyhlášky č. 57/2010 Sb.

Integrace a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků – metodická podpora ze strany České školní inspekce N

Autor/autoři: ČŠI

S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravuje Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority s...

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 N

Autor/autoři: ČŠI

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek schválil po projednání v 26. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 N

Autor/autoři: ČŠI

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek schválil po projednání v 26. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015.

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 N

Autor/autoři: ČŠI

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016.

Kategorie pracovních situací