Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Smlouva o úplatném vzdělávání v soukromé a církevní škole N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., Mgr. Bc. Adam Hlaváč

Základní předpisy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Plány činnosti - červenec 2021 N

Autor/autoři: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.

Kontrolní listy pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy - měsíc červenec

Reakce na vzorový dopis rodičů školám od advokátky Jany Zwyrtek-Hamplové

Autor/autoři: Redakce Řízení školy

Advokátka Jana Zwyrtek-Hamplová připravila pro rodiče vzor dopisu, jak mohou po škole žádat, aby jejich dítě docházelo do školy bez povinnosti preventivního testování a bez ochrany dýchacích cest. V tomto dopise požaduje, aby školy rodičům sdělily...

Kategorie pracovních situací