Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

30denní zkušební přístup ZDARMA

Registrace

Kategorie pracovních situací

Pracovní situace

Seřadit podle::

Seřadit podle::

Pracovní situace

Rotační výuka – překážka v práci na straně zaměstnance N

Autor/autoři: Mgr. Jan Kaczor

Může se na straně zaměstnance vyskytnout překážka v práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, vykonává-li tento jedno z povolání uvedených v čl. I odst. 14 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení činnosti škol, v týdnu, kdy není ...

Co školám hrozí v souvislosti s pandemickými opatřeními? N

Autor/autoři: Mgr. Veronika Doležilová, Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Cílem tohoto dokumentu je poukázat na možné důsledky jednání školy a jejího ředitele, pokud se rozhodne mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví dodržovat (a tedy testovat a nosit ochranu dýchacích cest), nebo se naopak rozhodne umožnit preze...

Manuál k testování žáků a zaměstnanců (testy Lepu Medical) N

Autor/autoři: PhDr. Bc. Gabriela Hrušková

Koordinátorem testování je jmenován/a ……………………………………… Škola používá samotestovací sady antigenních rychlotestů …………………………

Zveřejnění údaje o platu N

Autor/autoři: JUDr. Eva Janečková

Údaj o mzdě anebo o platu ve spojení s konkrétním zaměstnancem, který je identifikován anebo je alespoň identifikovatelný ve smyslu ustanovení čl. 4 odst. 1 Obecného nařízení (GDPR), je také osobním údajem. I když výše platu nebo mzdy není povinný...

Stanovisko k nutnosti mít souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely testování žáků od 12. 4. 2021 N

Autor/autoři: Alice Frýbová, AK Holubová advokáti s. r. o.

Testování žáků od 12. 4. 2021 bude prováděno na základě mimořádného opatření MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN ze dne 6. dubna 2021. Ministerstvo zdravotnictví, na základě § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, tímto opa...

Nový platový řád pedagogických pracovníků N

Autor/autoři: Mgr. Vít Krčál

Vládní návrh novely zákona o pedagogických pracovnících byl v rámci legislativního procesu – z iniciativy našich zákonodárců – doplněn o další pravidla upravující odměňování pedagogických pracovníků. V Senátu byl přijat „technický“ pozměňovací náv...

Rozvázání pracovního poměru se „zastupujícím“ zaměstnancem N

Autor/autoři: Mgr. Martin Kaplán

V souvislosti s překážkami pedagogických pracovníků dlouhodobějších charakteru (např. mateřská a rodičovská dovolená) zaměstnavatelé zpravidla sjednávají se zastupujícím pedagogem pracovní poměr na dobu určitou, který je omezen datem nebo rozvazov...

Kategorie pracovních situací

  • Situace podle typu školy
  • Situace podle zřizovatele