Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

Partnerství, spolupráce

Redakce Řízení školy podporuje a je partnerem mnoha podnětných aktivit v oblasti vzdělávání. Jsme mediálními partnery konferencí a udílení cen, které podporují rozvoj vzdělávání, kladou si za cíl zlepšení situace v českém školství, a v neposlední řadě inspirují ředitele, zástupce, učitele, vychovatele či zřizovatele v jejich profesním životě.

Aktivně se zapojujeme do přípravy a průběhu akcí jako členky programových výborů konferencí a porotci.

Na úrovni vzdělávání nám záleží.

 

 Řízení školy online

Škola jako místo setkávání, KPS konference  

https://kpskonference.ff.cuni.cz/

 Řízení školy online

 Úspěch pro každého žáka (SKAV, z. s. )

https://uspechzaka.cz/

Řízení školy online

Dyskorunka

http://www.dyscentrum.org/dyskorunka

Řízení školy online

Ředitel roku

https://www.tutor.cz/reditelroku/

Řízení školy online

EDUína

https://www.eduina.cz/

Řízení školy online

Zlatý Ámos

https://www.zlatyamos.cz/

 Řízení školy online

Soutěž Školní jídelna zdravě a chutně 

http://az-skolnijidelny.cz/akce/probehle-akce/finale-souteze-skolni-jidelna-chutne-a-zdrave-2-rocnik-video/

 Řízení školy online

Global Teacher Prize 

https://www.gtpcr.cz/category/o-nas/

 

 Řízení školy online

The Prague Education Festival

 Řízení školy online  Qiido - Patron nadaných žáků
 

 Sdružení pro hračku a hru

http://www.sdruzenihracky.cz/

Řízení školy online

NUKIB

Festivalu bezpečného internetu

https://konfest.cz/

 řízení školy

Finanční gramotnost do škol

http://www.fgdoskol.cz/

Řízení školy online

INEV

https://inev.cz/

Festival bezpečného internetu

https://konfest.cz/

Učitel naživo

https://www.ucitelnazivo.cz/

Nabídka práce