Články

O Wolters Kluwer

Posláním společnosti Wolters Kluwer, a. s., je poskytování odborných, profesních informací elektronickou i tištěnou formou a s tím spojených doplňkových služeb.

V oblasti elektronického publikování nabízí společnost Wolters Kluwer nejrozšířenější právně-informační službu na českém trhu - ASPI, který obsahuje právní předpisy ve všech zněních, elektronickou knihovnu vybrané odborné literatury, vybranou judikaturu, důvodové zprávy a další užitečné informace a volitelné aplikace.

V oblasti online služeb nabízí společnost především odborně zaměřené portály s denně aktualizovaným obsahem, jako jsou například www.danarionline.cz, www.ucetnikavarna.cz, www.mzdovapraxe.cz, www.otazkyaodpovedi.cz a nyní nově www.rizeniskoly.cz.

V oblasti tištěné produkce pokrývá Wolters Kluwer svou nabídkou periodických i neperiodických publikací oblast právní, účetní, daňovou, finanční, mzdovou, personální, oblast školství a bezpečnosti práce.

Jednotlivé ediční řady nabízejí především komentované i nekomentované zákony, přehledy judikatury, právnické monografie, příručky a učebnice, řadu Řízení školy, daňovou, účetní a ekonomickou literaturu, praktickou edici Otázky & odpovědi, speciální řadu Meritum, Komentáře a řadu Kodex.

V letošním roce vstoupila naše společnost také na trh elektronických publikací a pravidelně vydává knižní novinky nejen v tištěné, ale i elektronické podobě.

Z odborných časopisů pro profesionály z oblasti daňové, účetní a finanční jmenujme např. Daně a právo v praxi, Daňový expert, Finanční, daňový a účetní bulletin, Účetnictví v praxi, UNES – účetnictví neziskového sektoru, Práce a mzda.

Našimi odbornými spolupracovníky a autory jsou přední soudci, právníci, advokáti, daňoví a účetní poradci a další významní profesionálové působící ve státní správě a samosprávě, na vysokých školách či v soukromé praxi.

Nabídka nakladatelství Wolters Kluwer se neustále rozšiřuje, a proto doporučujeme sledovat stránky http://obchod.wolterskluwer.cz, kde získáte podrobné informace o našich produktech a můžete si je pohodlně objednat.