Články

O Řízení školy online

Řízení školy

Řízení školy online je v každém okamžiku připravena poskytnout vám informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné informace o vašich povinnostech i právech, které se pojí s výkonem funkce.

Získáte přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech a směrnicích včetně vzorů, o výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších).

Nabízíme vám komfort okamžitého využití vzorů – doplníte, vytisknete a uložíte cokoli, co potřebujete.

Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost – vždy máte jistotu, že poskytované informace jsou ty nejaktuálnější a v souladu s platnou legislativou. Tým odborníků zajišťuje pravidelnou aktualizaci vždy, když dojde k jakékoliv změně. Na tyto změny a aktuální dění v oboru vás také upozorňuje newsletter, který je součástí nabízeného produktu.

Komu je webová aplikace Řízení školy online určena?

 • ředitelům všech typů škol
 • jejich zástupcům
 • střednímu managementu
 • zřizovatelům
 • domům dětí a mládeže
 • dětským domovům
 • výchovným ústavům
 • střediskům výchovné péče

Přehled jednotlivých sekcí:

Kalendář událostí

Kalendar

 • Přehled událostí v jednotlivých měsících celého školního roku – s propojením na jejich popis, případně na pracovní situaci, dokument…
 • Možnost nastavení upozornění na událost, která je pro vás důležitá (s libovolným předstihem) – budete informováni mailem.
 • Možnost vytvoření vlastní události.
 • Možnost filtrování podle typu školy, zřizovatele.

Pracovní situace

Pracovní_situace

 • Pokrývají všechny oblasti práce managementu škol a školských zařízení, zřizovatelů, domů dětí a mládeže, dětských domovů, výchovných ústavů a středisek výchovné péče.
 • Součástí textů jsou odkazy na související legislativu, jiné pracovní situace, vzory, formuláře (možnost stáhnout, vytisknout, vyplnit, upravit, odeslat mailem…).
 • Možnost nastavení upozornění na nově aktualizovanou pracovní situaci – upozornění dostanete mailem.
 • Filtrování podle typu školy, klíčového slova

Legislativa

Legislativa

 • Zákony, vyhlášky, nařízení, metodické pokyny z oblasti školství a oblastí souvisejících.
 • Možnost sledování aktuálních změn v legislativě.
 • Propojeno s právním systémem ASPI.

DVPP

DVPP

 • Nabídky kurzů, seminářů, vzdělávacích akcí.
 • Možnost přihlášení.
 • Filtrování podle typu akce, data konání, tématu (oblasti vzdělávání).

Časopis

Casopis

Aktuality

Aktuality

 • Přehled informací z různých zdrojů o aktuálním dění ve školství; s možností odkazu na pracovní situaci, předpisy…
 • Rozdělení do kategorií.

Newsletter

 • Pravidelně zasílané aktuální změny v oblasti školství – s odkazy na pracovní situace, kterých se daná změna týká.
 • Dostanete na vámi uvedenou emailovou adresu.
 • Ukázku newsletteru naleznete ZDE.

Novinky

 • Zasílané mailem.
 • Informace o nových publikacích z oblasti školství, o chystaných marketingových akcích…
 • Pozvánky na semináře, konference…
 • Odkazy na aktuální pracovní situace, události kalendáře…

Bezplatná odborná poradna

 • Jako náš předplatitel máte možnost zaslat 7 dotazů ročně našim odborníkům zdarma.
 • Stačí poslat svůj dotaz na mail redakcers@rizeniskoly.cz.

Vyhledávání

Vyhledávání

 • Snadné vyhledávání v celé aplikaci nebo v jednotlivých sekcích.
 • Možnost nastavení pro váš konkrétní typ školy.

 

Testovat zdarma