Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

O portálu

Řízení školy online je v každém okamžiku připraveno poskytnout informace, které pomohou vyřešit situaci v oblasti řízení, vedení a provozu všech typů škol a školských zařízení, nabízí kompletní a přehledné informace o Vašich povinnostech i právech, které s výkonem funkce souvisejí. 

Získáte přístup k dokumentům ze všech oblastí souvisejících s řízením a vedením školy (např. ekonomické a pracovněprávní vztahy školy, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, informace o všech vnitřních předpisech, směrnicích a řádech ve školství včetně vzorů, výběrových řízeních, povinné dokumentaci, správním řízení a mnoha dalších)

Nabízíme Vám komfort okamžitého využití vzorů – doplníte, vytisknete, uložíte, cokoli potřebujete.

Nespornou výhodou webové aplikace je její aktuálnost – v každém okamžiku máte jistotu, že poskytované informace jsou v souladu s platnou legislativou. Tým odborníků zajišťuje její pravidelnou aktualizaci vždy, když dojde k jakékoliv změně.

Na tyto změny a aktuální dění v oboru Vás upozorňuje newsletter, který je součástí nabízeného produktu.

Nabídka práce