Řízení školy online
Aplikace pro řízení školy

Články

O časopisech redakce školství

Řízení školy online

Pestrá nabídka časopisů pro ředitele, vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, výchovné poradce, metodiky prevence, pedagogy, zřizovatele a dále pro všechny, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství.

Řízení školy

Časopis Řízení školy je určen ředitelům, vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. 

Vychází každý měsíc mimo prázdnin (10x ročně), kdy bude vydán letní speciál. Součástí ročního předplatného je i elektronická verze časopisu v Archivu časopisů na www.rizeniskoly.cz.

Ohlasy

Časopis Řízení školy není jen pasivním glosátorem dění, ale aktivně do něj vstupuje. Nabízí prostor k diskusi, upozorňuje na problémy a snaží se nacházet možná řešení. V této rubrice najdete názory mnohdy protichůdné. I vy máte možnost se vyjádřit.

 Předplatné časopisů si můžete zakoupit v našem eshopu.

Pravidelné rubriky

 • Řízení školy onlineNovinky z legislativy — stručný přehled událostí v oblasti legislativy za uplynulý měsíc, které mají dopad do práce škol a školských zařízení (Sbírka zákonů, MŠMT, ČŠI, Věstník MŠMT). 
 • Legislativa — podrobný rozbor legislativních změn, které mají dopad do práce škol a školských zařízení (novely zákonů, vyhlášek...), komentáře judikátů z oblasti školství... 
 • Aktuálně — upozorňujeme na palčivé problémy, rozpoutáváme diskusi a hledáme řešení. 
 • Informace z ČŠI a MŠMT - k aktuálním tématům se vyjadřují přímo odborníci z těchto institucí 
 • Téma měsíce — články, které komentují současné dění v oblasti školství. 
 • Ředitel školy — a co ještě? — s nadhledem a vtipem glosované problémy, které zrovna hýbou světem škol. 
 • Personalistika — pravidelný seriál článků zabývající se všemi aspekty personalistiky v řízení školy. 
 • Poradna — dotazy Vás, čtenářů a odpovědi renomovaných odborníků ze všech oblastí řízení a vedení škol a školských zařízení. 
 • Představujeme — vám zajímavé a osvědčené organizace a instituce, které připravují takové aktivity, které mohou zatraktivnit a zpestřit výuku nebo pomohou při řešení problémů, které se mohou ve škole vyskytnout. 
 • Inspirace ze škol — proč se neinspirovat ve školách, které jsou úspěšné 
 • Inkluze  nová pravidla, poznatky z praxe i rady odborníků probíráme ze všech úhlů. 
 • ICT ve škole — Cílem rubriky je nabídnout ve spolupráci s partnery redakce, např. Jednotou školských informatiků, nejnovější informace o využívání technologií ve vzdělávání, osvojování ICT gramotnosti žáků i učitelů a tipy pro efektivní práci managementu školy za použití informačních technologií. Věříme, že technologie jsou dnes úzce spojeny s rozvojem kvalitního vzdělávání a řízení školy. 
 • Klima školy — ovlivňuje chování všech: žáků, pedagogických i nepedagogických pracovníků, rodičů i zřizovatelů. V této rubrice nabízíme náměty, které by mohly přispět k tomu, aby do školy chodili všichni rádi.

Speciály

Časopis Řízení školy doplňují speciály, které sledují dění kolem různých typů škol. Některé lze zakoupit pouze v kombinaci s časopisem Řízení školy, některé samostatné. A samozřejmě všechny lze pořídit v kombinaci s webovou aplikací Řízení školy online. 

 • Speciál pro školní družiny
 • Speciál pro školní jídelny
 • Speciál pro mateřské školy
 • Speciál pro střední školy
 • Speciál pro základní umělecké školy

 Předplatné časopisů si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Časopis Školní poradenství v praxi

Časopis Školní poradenství v praxi je odborný časopis pro výchovné poradce, školní psychology, metodiky prevence, asistenty pedagoga a všechny, kteří poskytují poradenské služby ve školství. Vychází 6x ročně.

Řízení školy online

Odborní editoři

 • Václav Mertin
 • Lenka Krejčová

Pravidelné rubriky

 • platná legislativa
 • informace MŠMT, ČŠI
 • kariérové poradenství
 • diagnostika
 • metodická činnost
 • práce s klientem
 • kazuistiky
 • inspirace a inovace ze škol a poraden, prověřené praxí
 • prevence

 Předplatné časopisů si můžete zakoupit v našem e-shopu.

Učitelský měsíčník

Řízení školy onlineUnikátní časopis pro učitele, který se snaží svým čtenářům přinášet inspiraci do výuky, informovat o nových projektech i relevantní legislativě a nabízí praktické rady při řešení situací, s nimiž se učitelé ve škole setkávají.

Sleduje novinky a pomůže Vám se zorientovat: 

 • v moderních pedagogických trendech,
 • v právní problematice,
 • v managementu třídy,
 • ve způsobech hodnocení,
 • v didaktice jednotlivých předmětů,
 • v rozvoji gramotností i v celkovém pojetí kurikula.

Jako bonus doplňuje Učitelský měsíčník 2x ročně tematická příloha. 

Nabídka práce