NEWSLETTER Rizeni skoly   20/2020    
  Datum vydání: 2. 11. 2020 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy   Odborná konference    
 
   

Nabitý program, 8 odborných přednášek, online prostředí

Tak by se dala charakterizovat odborná konference pro vedení škol - Nezastupitelný zástupce, která se bude konat 26. listopadu 2020.

Podrobný program naleznete na našem eshopu.

   
 
   

Z programu

Specialistka na školskou legislativu Monika Puškinová představí novely právních předpisů a změny v činnosti zástupce ředitele. Příspěvek shrnuje novely školského zákona – zákaz mobilních telefonů či vzdělávání distančním způsobem. Dále se dotýká přípravy maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021. V závislosti na pandemii covid-19 nechybí novela zákona o ochraně veřejného zdraví či organizace školy v přírodě.

V příspěvku „Klima školy – jak může ovlivnit motivaci žáků k učení?“ zdůrazňuje Dana Pražáková závislost využití vzdělávacího potenciálu žáků na tom, do jaké konkrétní školy daný žák chodí. Prostředí školy může do jisté míry kompenzovat nerovné výchozí zázemí žáků. V prezentaci představí data z mezinárodních i národních zjišťování. Ty odhalují rezervy i příležitosti v oblasti zlepšování vzdělávacích výsledků žáků.

Problematiku leadershipu a práce s pedagogickým sborem rozebírá Petr Valenta, pedagog a projektový manažer NPI ČR. Přednáška poskytuje nahlédnutí do umění vedení lidí. Účastníci se dozvědí, jaké hodnoty a postoje zastává správný lídr a jaké používá komunikační styly.

Advokátka Alice Frýbová ve své přednášce popisuje okolnosti při řešení covidu-19 jako učitelovy nemoci z povolání. Dále vysvětluje, co mohou učitelé po škole požadovat, když onemocní. Poskytuje také tipy, co byste jako škola i zaměstnavatel měli zjistit a zajistit, aby celý proces proběhl bez problémů.

Jiří Stárek ve své přednášce „Odcházení“ nabízí nový pohled na poslání školy v životě žáků. Škola by žáky měla připravit na dospělý život a na to, co je v životě potká. Jedinou jistotu, která každého potká, však nachází v odcházení těch nejbližších. Na takové situace ale žádná škola žáky nepřipravuje. Proč? Na tuto otázku se snaží v příspěvku odpovědět.

Další přednáška „Administrativní činnosti základních škol“ přináší první výsledky monitoringu. Cílem projektu je komplexně zmapovat administrativní činnosti základních škol během jednoho školního roku. Výzkum probíhá na 24 základních školách ve 4 krajích po dobu celého roku.

V příspěvku MŠMT „Jak na šablony III“ jsou představeny základní informace k vyhlášené výzvě Šablony III pro mateřské a základní školy. Po celou dobu konference je možné individuálně konzultovat projektové záměry v III. vlně šablon a administrativní požadavky v žádostech.

Podrobný program naleznete na našem eshopu.

   
 
   

Redakce Řízení školy pořádá tuto odbornou konferenci pro zástupce ředitelů škol již po sedmé. Klíčovými příspěvky budou opět legislativní novinky a jejich uvedení do praxe, aktuální témata i velikost a význam role zástupce ředitele. 

   
 
   

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 9 do 15 hodin, online.

Ani v digitálním prostředí však nebude chyběž každoroční vyhlašování ceny Zlatá karabina

   
 
   

Součástí programu je i křest knihy – tentokrát autorek Ireny Trojanové a Zuzany Svobodové. Ředitelky škol přichází s knihou Efektivní porady ve školství. Ve svém příspěvku se věnují důležitým aspektům přípravy porady, zásadám jejího průběhu a také nutnosti reflexe po jejím skončení.

   
 
   

Objednávky

Registraci i podrobný program naleznete na našem eshopu.

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2020 Wolters Kluwer ČR, a. s.   
f