NEWSLETTER Rizeni skoly   14/22    
  Datum vydání: 23. 8. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Newsletter přípravného týdne    
 
   

Co je nového

Přípravy na začátek školního roku jsou v plném proudu. Už máte hotové úvazky učitelů, rozvrhy, zkontrolovali jste směrnice? Na všechny povinnosti vás upozorní náš kalendář

Jak správně nastavit hned od začátku komunikaci mezi rodinou a školou? Zásadní je otevřená komunikace a respekt. Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky naleznete na webu Zapojmevšechny. Hodit by se vám mohl také článek kolegů z NPI ČR pro magazín Rodina: https://www.rodina.cz/clanek12758.htm

Jak usnadnit dětem návrat do školních lavic? Jak všem zaměstnancům zpříjemnit září? Můžete se inspirovat mnoha materiály, které byly vydány v uplynulých dvou letech (nejen) ve spojitosti s návratem žáků a studentů k prezenční výuce

Adaptační období období je důležitou etapou v profesním životě začínajícího učitele. Vítanou pomocí mohou být Příručky pro školy se začínajícími učiteli

   
 
   

Na co nezapomenout

   
 
   

Zástupce v časech dobrých i zlých

Odborná konference pro vedení škol - vystoupí např. ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT Martina Běťáková, specialistka na školskou legislativu Monika Puškinová, advokátka Alice Kubů Frýbová. Program je nabitý a pestrý, přesvědčte se sami.

A nejen oni. O dalších přednášejících a všech odborných příspěvcích se dočtete v programu. 
11. října 2022 od 9 hodin
Objednávejte v našem eshopu

   
 
   

Informace z ČŠI

  • Tematická zpráva – Podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v ZŠ a SŠ - Česká školní inspekce se ve školním roce 2021/2022 věnovala také problematice podpory vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků v základních a středních školách. V rámci tohoto tematického šetření se Česká školní inspekce zaměřovala zejména na to, jak mají školy nastaven systém vyhledávání, identifikace a podpory nadání, jaké metody a formy práce uplatňují při výuce nadaných a mimořádně nadaných žáků nebo na to, zda a do jaké míry školy při vzdělávání těchto žáků spolupracují s relevantními externími subjekty s cílem maximalizovat kvalitu péče o nadané a mimořádně nadané žáky.
  • Testování tělesné zdatnosti žáků základních a středních škol - V měsících říjnu a listopadu 2022 provede Česká školní inspekce testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků základních škol a 2. ročníků středních škol. Testování bude realizováno prostřednictvím sady motorických testů, které pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, Fakultou sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně a řadou dalších vysokoškolských pracovišť. 
   
 
   

Informace z MŠMT

  • 860 milionů z OP JAK na podporu kurikulární práce ve školách - Hlavním cílem projektu je podpora škol v modernizaci a inovaci vzdělávání dětí, žáků a studentů. Proč a co učit inovativně? Jak se naučit učit inovativně? A kde najít inspiraci pro učení?
  • MŠMT podpoří znevýhodněné školy dvěma miliardami Korun - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje v souladu s cíli Strategie 2030+ v oblasti snižování nerovností ve vzdělávání výzvu na podporu znevýhodněných škol. Cílem je z Národního plánu obnovy podpořit nejméně 400 škol s vyšším poměrem sociálně znevýhodněných žáků. Vytipované školy budou za metodické podpory MŠMT a Národního pedagogického institutu ČR realizovat své vlastní projekty směřující ke zlepšení vzdělávacích výsledků a wellbeingu žáků. Celková alokace na období 2022 až 2025 jsou 2 miliardy korun.
  • MŠMT vyhlásilo výzvu pro děti cizince z Ukrajině - Do 15. září 2022 lze podávat žádosti v rámci výzvy "Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022", která je zacílena na děti cizince od 3 do 18 let.
   
 
   

Stojí za přečtení

  • Rozdělení učiva na dvě úrovně může být pokus s nešťastným koncem - Expertní panel dokončil a schválil Hlavní směry revize RVP ZV. Dokument je teď ve vnitřním připomínkovém řízení na Ministerstvu školství a následně musí být schválen vedením MŠMT a vydán ministrem školství. EDUin opět upozorňuje, že dokument nabízí možnost rozdělení vzdělávacího obsahu. To by ale v případě přijetí vedlo k nárůstu nerovností.
  • MŠ Srdíčko a péče o děti s odlišným mateřským jazykem a dalšími speciálními potřebami - Web Zapojmevšechny.cz zveřejnil tři rozhovory týkající se integrace dětí s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole a dětí s dalšími speciálními vzdělávacími potřebami.
  • "Hrdinové jako ty" - Patrik Buday zažil v dětství několik forem náhradní rodinné péče. Dnes pracuje s dětmi ve škole i v neziskové organizaci. Pro ty, které se nacházejí v podobné situaci, jako byl kdysi on, hledá podporu ještě intenzivněji. Přednáší v dětských domovech, má pro děti z domovů vyhrazená místa v kroužcích, které organizuje, plánuje iniciativu „Hrdinové jako ty“. Rozhovorem s Patrikem pokračujeme v sérii příspěvků od dospělých, kteří kdysi patřili do kategorie žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. A mají tak poradenským pracovníkům rozhodně co říct.
   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.