NEWSLETTER Rizeni skoly   12/22    
  Datum vydání: 1. 6. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
 
  Červnový newsletter    
 
   

Co je nového

Global Teacher Prize Czech Republic zná letošní vítěze. První místo v soutěži pro inspirativní pedagogy získala prvostupňová učitelka Magdalena Málková ze Základní školy Prosperity z Nové Vsi u Kolína. 

Druhým místem porota ocenila učitele přírodopisu a dějepisu Daniela Pražáka z pražské Základní školy Strossmayerovo náměstí, kterého znáte ze stránek našich časopisů. Třeba z únorové přílohy Učitelského měsíčníku, kde chválí lenošení a odpočinek.

Třetí místo obsadila Barbora Havířová, která učí matematiku, fyziku a informatiku na brněnském Gymnáziu Elgertova.

MŠMT vedle již vypsaných výzev na jazykové vzdělávání a adaptační aktivity připravilo dotační titul s alokací 100 milionů korun na prázdninové jazykové kurzy pro ukrajinské děti ve věkové skupině 6 až 18 let. Žádost musí být podána nejpozději do 1. 7. 2022.

   
 
   

Stojí za přečtení

 • Jak motivovat děti, aby chodily do parlamentu - Očekáváte příchod dítěte s ADHD do třídy a máte z toho obavy? Nebo už ve třídě je a vy nevíte, jak s ním vycházet? V tomto článku vám ukážeme, že se s ním dá pracovat efektivně a že se správný přístup i motivace vyplatí. Počítejte s tím, že péče o toto dítě bude znamenat více práce, přesto se to dá zvládnout!
 • Nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu - Od 1. června 2022 bude spuštěn nový webový portál Učebnice pro Ukrajinu, na kterém si budou moci zájemci zdarma objednávat učebnice a další materiály potřebné k výuce češtiny. Projekt financuje skupina PPF, a to prostřednictvím Nadace PPF a rodinné nadace manželů Kellnerových. Cílem projektu je zejména pomoc při vzdělávání a začlenění ukrajinských dětí do českých škol. „Jsem velice rád, že se skupina PPF rozhodla pomoci. Je to skvělý příklad toho, jak mohou soukromé firmy flexibilně pomoci státu,“ říká ministr školství Petr Gazdík.
 • Unikátní program YES, I DO pro rozvoj výuky odborné angličtiny a zavádění CLIL ve výuce odborných předmětů - Učitelé a žáci sedmi středních odborných škol v Moravskoslezském kraji jsou od srpna loňského roku zapojeni do dvouletého modulárního programu YES, I DO. Chtějí lépe komunikovat v angličtině, více sdílet své zkušenosti, spolupracovat a umět používat angličtinu v profesních situacích. V programu se učí desítky učitelů a stovky žáků maturitních oborů ve skupinách oborů 26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika, 65 Gastronomie, hotelnictví a turismus a 23 Strojírenství a strojírenská výroba. Realizujeme individualizovanou přípravu učitelů angličtiny a učitelů odborných předmětů na tandemovou výuku odborné angličtiny a CLIL.
 • Veřejných připomínek k hlavním směrům pro revizi RVP se sešlo na 3600. Co bude dál? - Dne 21. dubna 2022 skončilo veřejné připomínkování dokumentu Hlavní směry revize RVP ZV. Během měsíce, tedy od 21. března do 21.dubna 2022, se u Expertního panelu MŠMT sešlo více než 3 600 připomínek. Expertní panel se nimi bude podrobně zabývat, respektuje také hlasy odborné veřejnosti, že by se tato práce neměla uspěchat. Zveřejní proto výsledek připomínkování přibližně v polovině června 2022. Následovat bude proces schvalování dokumentu na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho konečné vydání plánuje na přelom června a července 2022.
 • Jak se projevuje dětský vztek a jak ho zvládnout? Poslechněte si nový podcast Zapojme všechny! - V 28. dílu podcastu Zapojme všechny se Radka Schillerová zaměřuje na dětský vztek, jeho projevy a zvládání. Co nejlépe funguje a čeho by se měli rodiče a pedagogové za všech okolností vyvarovat?
 • Druhý cizí jazyk na základních školách jako nepovinný? Jaká jsou pozitiva a negativa této změny? - Expertní panel pro přípravu Revize rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání by v těchto dnech měl představit další verzi Hlavních směrů, která pracuje s připomínkami veřejnosti. Největší debatu návrh vzbudil v případě zrušení povinné výuky druhého cizího jazyka. EDUin přináší přehled možných pozitivních a negativních důsledků této změny a upozorňuje na to, že pro její provedení nám chybí klíčová data. 
 • První kroky ve výuce dětí s odlišným mateřským jazykem - Dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) na českých školách stále přibývá i bez válečného konfliktu na Ukrajině. Do února 2022 se téma jejich výuky a začlenění týkalo jen malého počtu škol. Nyní se téma dětí s OMJ týká všech. Následující článek je prvním ze série věnované tomuto tématu a představí počáteční kroky ve výuce těchto dětí.
 • Zakládáme budoucnost těsných přátelských vztahů mezi Českou republikou a Ukrajinou - Moc bychom si přáli, aby se ukrajinské děti vrátily domů. Ale pro to je potřeba mít bezpečné podmínky, které zatím nejsou. Jsme velmi vděčni zemím, které nyní poskytují příbytek pro naše děti, aby mohly zapomenout, jakými hrůzami prošly, a mohly pokračovat ve výuce podle ukrajinského vzdělávacího programu, říká v následujícím rozhovoru ukrajinský velvyslanec Jevhen Perebyjnis.
 • Učňovské školství jako magnet na nerovnosti a studijní neúspěch. Máme šanci to změnit? - Zavřené školy během pandemie ukázaly, kteří žáci jsou nejvíce ohroženi studijním neúspěchem. Jsou to ti z nepodnětného prostředí i horších ekonomických poměrů. Velká část těchto dětí končí v nematuritním odborném studiu, v němž problémy zastaralosti a neprostupnosti škol často ústí v předčasné odchody ze vzdělávání či nezaměstnanost absolventa.
 • Grilování je zdravé, pokud grilujete správně... - Grilování je pojem, který je zejména českým srdcím velice blízký. Alespoň jednou za rok si takto připravené pokrmy dopřeje téměř každý z nás. S šéfkuchařem a grillmasterem Davidem Izákem jsme si povídali na téma možných hitů letošního léta, jaké jsou nejčastější chyby při grilování i co měl rád ve školní jídelně.
   
 
   

Jak se žije malotřídkám 2022

 • Aktuální informace o adaptaci/integraci ukrajinských dětí v České republice - záznam přednášky ředitele Odboru vzdělávací politiky a zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Mgr. Jaromíra Berana
 • Malotřídní školy o krok napřed - záznam přednášky specialistky na školskou legislativu PhDr. Mgr. Moniky Puškinové, Ph.D.
   
 
   

Informace z ČŠI

 • Průběžná zpráva o integraci a vzdělávání ukrajinských dětí a žáků - Na naléhavou potřebu věnovat důležitým tématům vzdělávání dětských uprchlíků z Ukrajiny vysokou pozornost reagovala také Česká školní inspekce. S ohledem na vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na území Ukrajiny, upravila Česká školní inspekce v kontextu souvisejících činností realizovaných v rámci rezortu školství, mládeže a tělovýchovy priority své práce a výraznou metodickou pozornostpodporu i personální kapacity začala od dubna 2022 směřovat právě k vybraným školám (zejména základním) s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí a žáků.
   
 
   

Informace z MŠMT, MPSV

 • Věstník MŠMT 02/2022 -  Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2022
 • Po týdnu od spuštění šablon OP JAK své projekty připravuje přes 400 škol - Očekávanou vlnu zájmu vyvolala mezi školami výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I z Operačního programu Jan Amos Komenský. Projekty v celkové hodnotě 31 milionů korun předložilo během jediného týdne již 35 mateřských a základních škol. Dalších 373 škol má své žádosti v monitorovacím systému rozpracované. Nejrychlejší byla mateřská škola ze Středočeského kraje, která svou žádost předložila pouhých 28 hodin po vyhlášení výzvy. Žádosti je možné předkládat do 28. dubna 2023, k dispozici je celkem 9 miliard korun.
 • 2 miliardy pro střední a vyšší odborné školy - Střední a vyšší odborné školy si díky Operačnímu programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) vyzkoušely systémovou podporu personálních pozic a vzdělávacích mimoškolních aktivit. Přínos zjednodušených projektů, tzv. šablon, pro české vzdělávací prostředí potvrdily výsledky průběžné evaluace. Na úspěšný koncept z OP VVV navazuje nový operační program pojmenovaný po jednom z největších českých myslitelů Janu Amosovi Komenském. O evropské prostředky v celkové výši 2 miliardy korun mohou školy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy žádat až do konce listopadu 2022.
 • MPSV prodlužuje termíny pro získání evropských dotací na dětské skupiny - Žádosti do výzev pro předkládání projektů v Operačním programu Zaměstnanost na Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR (výzva č. 141) a v Praze (výzva č. 142) lze podávat až do 30. června 2022.
   
 
   

Zajímavosti

 • Největší mýty o novele zákona o pedagogických pracovnících a proč je důležité novelu schválit - V mezirezortním řízení se nyní projednává novela zákona o pedagogických pracovnících. Pedagogové sdružení v Učitelské platformě proto předkládají vysvětlení nejčastějších mýtů, které vládní poslanci uvádějí jako důvod k neschválení. Zároveň Učitelská platforma uvádí důvody, proč by měli zákonodárci novelu zákona o pedagogických pracovnících schválit. Návrh novely také neobsahuje pozici sociálního pedagoga, proto Učitelská platforma vyzývá Ministerstvo školství a Ministerstvo práce a sociálních věcí k urychlené dohodě, co by měl sociální pracovník ve škole dělat a jak by měl být placen.
 • Koučink a mentorink pro pedagogy - Na podzim otevřeme již 9. intenzivní výcvik Koučink a mentorink pro pedagogy, který považujeme za jakési pedagogické minimum 21. století. 
 • Mindfulness v prostředí školy - Pojem wellbeing je ve školním prostředí skloňován stále častěji. Obecně ho můžeme popsat jako stav, ve kterém se cítíme dobře a zvládáme dobře fungovat.
 • Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace v roce 2022 - Zotavovací akce pro děti a jiné podobné akce pro děti jsou upraveny § 8 až § 12 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a dále prováděcím právním předpisem vyhláškou č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o zotavovacích akcích“).
   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.