NEWSLETTER Rizeni skoly   11/22    
  Datum vydání: 27. 5. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Newsletter konce května    
 
   

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

  • Podání žádosti o podporu začíná dnes 25. 5. 2022 a trvá do 28. 4. 2023.
  • V aplikaci IS KP21+ na adrese https://iskp21.mssf.cz/
  • Délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat: 24-36 měsíců
  • Před podáním žádosti o podporu mohou žadatelé konzultovat dotazy k výzvě se zástupci Řídicího orgánu.prostřednictvím e-mailu: dotazyZP@msmt.cz

Více informací OP JAK a Pracovní situace Řízení školy online

   
 
   

Na co nezapomenout

   
 
   

Záznam konference Jak se žije malotřídkám 2022

A protože jste si o to řekli, máme pro vás záznam celé konference ze 17. května 2022. Můžete si jej zakoupit v našem eshopu
Program - přednášející - další informace
   
 
   

Informace z ČŠI a MŠMT

   
 
   

Řízení školy online

Vyzkoušejte bezplatně webovou aplikaci ještě do prázdnin.
Zaregistrujte se na rizeniskoly.cz/registrace

   
 
   

Zajímavosti

  • Škola jako místo bezpečí a pomoci - Cílem série tohoto a v dalších číslech následujících článků je pomoci učitelům v základních a středních školách porozumět tématu násilí v rodině a jeho specifickým vlivům a dopadům na dítě. Jsou zestručněním Příručky pro učitele, kteří chtějí pro své žáky dětství bez násilí. Příručku připravilo Centrum LOCIKA v rámci projektu Škola jako místo bezpečí a pomoci, který podpořila Nadace České spořitelny.
  • Jak mluvit s dětmi o válce? Situaci na Ukrajině sledují prostřednictvím médií i sociálních sítí také děti. Čemu v souvislosti s válkou nejčastěji nerozumějí a čeho se nejvíc bojí? Nejen o tom jsme si povídali s psychologem Davidem Čápem.
  • ÁMOS vision představí ve svém vysílání projekt Safezóna - V dubnu se spustil projekt Safezóna, který má za cíl pomáhat dětem a dospívajícím s duševními problémy. Od května Safezónu zařadí do vysílání i síť školních informačních center ÁMOS vision, a to na 277 základních i středních školách po celé ČR.
  • Tipy pro pedagogy i rodiče: Jak komunikovat s předškolními dětmi a vyvarovat se afektů? Pokud narážíte při komunikaci s předškolními dětmi a chcete, aby probíhala v pozitivním duchu, tak právě pro Vás je nový podcast Zapojme všechny. Hostem 27. podcastu Zapojme všechny Adély Pospíchalové je tentokrát Radka Schillerová, lektorka komunikačních dovedností Školy bez poražených, která se zaměřuje na práci a komunikaci s předškolními dětmi a zvládání emočně vypjatých situací.
  • Jak jsou na tom s výukou druhých cizích jazyků žáci v evropských státech? Přinášíme přehled - V Česku v poslední době vzbudila rozruch možná úprava Rámcového vzdělávacího programu, podle kterého už by nemusela být povinná výuka druhého cizího jazyka na základních školách. 
   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.