NEWSLETTER Rizeni skoly   10/22    
  Datum vydání: 12. 5. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Květnový newsletter    
 
   

Co je nového

Ukrajinským žákům, kteří se účastní vzdělávání v českých školách, bude při jejich návratu zpět na Ukrajinu toto vzdělávání uznáno. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiuMŠMT připravilo metodiku v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu pro MŠ a ZŠ.

   
 
   

Na co nezapomenout

 • Pěstujme mediální gramotnost, vybízí Člověk v tísni v jarní kampani. - V pondělí 9. května zahájil Člověk v tísni Týdny mediálního vzdělávání, které prostřednictvím svého vzdělávacího programu JSNS pořádá už po šesté. Jejich cílem je rozvíjet mediální gramotnost a posilovat kritické myšlení žáků a studentů. Zapojit se do nich může kterákoliv základní a střední škola v České republice, a to až do 17. června. Týdny mediálního vzdělávání letos doprovází i komunikační kampaň, která s hravostí a nadsázkou přibližuje široké veřejnosti jinak vážné téma mediální gramotnosti.
 • Operační program Jan Amos Komenský - Přestože ještě Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) není finálně schválen ze strany Evropské komise, už nyní vrcholí příprava nových výzev šablon, které budou určeny především pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy. V porovnání se šablonami z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) se v nich objeví několik novinek, které umožní lepší zacílení šablon a sníží administrativní zátěž. Podle nastaveného harmonogramu plánuje Řídicí orgán vyhlásit výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I koncem května 2022.
 • 2. kolo přijímacího řízení - Školy, které nenaplnily kapacitu svých oborů, budou pravděpodobně vypisovat 2. kolo přijímacího řízení.
 • Chcete nebo potřebujete jako škola využít nabídek pomoci z platformy pomahejukrajine.cz? - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo metodický pokyn k registraci škol na tuto platformu. Po registraci můžete jako škola  poskytnout pomoc, ale i pomoc přijímat. Platforma se snaží sjednotit již existující databáze nabídek pomoci od různých subjektů a je zajišťována Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.
 • Jak na komunikaci ve školství?- Pro efektivní komunikaci je důležité, aby byly dobře nastavené vztahy mezi jednotlivými subjekty.
   
 
   

Stojí za přečtení

 • Děti věnovaly seniorům to nejcennější - Na půdě Senátu PČR rozhodla porota o tom, který z projektů deseti žákovských parlamentů z celé republiky bude pro tento rok tím nejinspirativnějším. Slavnostnímu vyhlášení předcházelo on-line hlasování veřejnosti, do něhož se zapojilo 3 827 hlasujících. Letošním vítězem se stal projekt žáků ze základní a mateřské školy Byšice „Senioři, pojďte ven!“.
 • Jak na revize ICT ve společném vzdělávání? - Záznam debaty u kulatého stolu na téma zavádění výuky nové informatiky ve společném vzdělávání
 • Jak a čím osladit dětem jídlo? - Děti milují vše sladké. Sladká chuť vyvolává v těle příjemné pocity, ale bohužel také velmi rychlou závislost. Spolu se škroby patří cukry k hlavním látkám, které dodávají tělu energii. Cukry se štěpí na glukózu, která slouží jako palivo pro svaly, orgány i jednotlivé buňky. Energii z cukru získáme sice rychle, ale také ji rychle ztratíme, což vede k únavě a ospalosti. Náš organismus sice potřebuje sacharidy, ale nepotřebuje je získávat z bílého řepného nebo třtinového cukru.
 • Učitel, rodič, dítě. Tripartita podpory - Pro kvalitní život dítěte je nezbytné, aby mělo podporující rodinné zázemí, ve své třídě a škole se cítilo dobře a aby se umělo přijmout takové, jaké je. Právě z tohoto základu vychází i projekt s poměrně dlouhým názvem – Multidisciplinární práce s dítětem ve školním prostředí s přesahem do rodiny. Výsledkem projektu bude podpůrný program cílený na silné stránky žáků 3.–5. tříd a včasnou detekci školní neúspěšnosti. Projekt je teď ve fázi výzkumu, kdy se ověřuje metodika inovativní práce se žáky se zapojením rodiny a školy. Bylo tedy nasnadě, že pro následující rozhovor jsem oslovila právě metodičku programu Mgr. Milenu Mikulkovou.
 • Konference Úspěch pro každého žáka pojmenovala výzvy, které před kterými stojí vzdělávací systém - Přestaňme se vymlouvat… byl podtitul 10. ročníku konference Úspěch pro každého žáka, která se včera uskutečnila v pražském Centru současného umění DOX. Tématem konference byla budoucnost vzdělávání v měnícím se světě. Dopoledne řečníci ve svých příspěvcích pojmenovali výzvy, které stojí před českým školstvím. Během odpoledních workshopů pak účastníci konference hledali cesty, po kterých by se mohlo české školství vydat.
 • Karta KID pomůže včas rozpoznat ohrožené dítě - Karta KID vznikla ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání. Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“.
 • Mají učitelé právo na šíření dezinformací mezi své žáky? - V posledních týdnech otřásla médii kauza učitelky, která ve výuce šířila mezi své žáky dezinformace spojené s válkou na Ukrajině. Tato kauza otevřela poměrně citlivé téma, zda může učitel šířit mezi své žáky nepravdivé informace a zda vlastně má s žáky aktuální politická (geopolitická) témata řešit (s ohledem na tzv. apolitičnost škol). V dnešním komentáři se tedy zaměřím právě na tato témata.
 • Jak efektivně hospodařit s časem? Často od lidí slýcháme, že nemají čas sportovat, aby zhubli, že nemají čas jet s rodinou na výlet nebo dovolenou, na spánek, na jídlo, dokonce ani na to, aby si zašli k doktorovi a mnoho dalšího. Jak to, že někdo si na čas nestěžuje vůbec a má ho dostatek? Na čase nic nezměníme, každý ho má za den a noc úplně stejně. Je třeba si ho jen lépe zorganizovat a uvědomit si své priority. Jak na to? Principy a inspiraci vám přináší následující článek.
 • Příprava na ostrý start nové informatiky - K povinnému zahájení výuky nové informatiky podle revidovaného RVP základního vzdělávání zbývá ještě dlouhá řada měsíců, ale zkušenosti škol, které dobrovolně začaly už v září 2021, ukazují, že kvalitní příprava chce čas. A co víc: mnohé prvky nové informatiky se dají úspěšně zkoušet už teď!
 • Jak a proč učit matematiku - Výuka matematiky a důležitost matematiky v životě každého jednoho člověka jsou témata, na která má nějaký názor prakticky každý. Ve veřejném prostoru jsou ale většinou slyšet především pohledy těch, kteří k matematice nemají zrovna pozitivní postoj. Proto jsme se rozhodli uspořádat diskusi o tom, jak a proč matematiku učit. Naše pozvání přijal doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., děkan MFF UK; Lenka Krippnerová, studentka oboru Informatika na MFF UK a, jako oponent, Aleš Tajchman, student překladatelství a tlumočnictví na Universidad de Málaga. Celá diskuse byla zaštítěna Nadací The Kellner Family Foundation1) a je ke zhlédnutí na stránkách Nadace.
 • Čeština jako cizí jazyk - soubor her - Radost či zábava, kterou didaktická hra ve výuce žákům přináší, je vnímána jako jeden z nejlepších prostředků výuky dětí. 
 • Pozor na kyberšikanu u žáků! Přinášíme rady k prevenci - Děti v dnešní době tráví na internetu hodně času. Ve virtuálním prostoru hrají hry, upevňují přátelství a také sem někdy přenášejí spory a problematické chování. Vzniká tak riziko kyberšikany. Ta představuje stále větší problém, který musejí řešit nejen rodiče, ale také učitelé a školy. Důležité je ji nezjednodušovat, ale naopak nastavit pevná pravidla pro využívání internetových sociálních sítí žáky i sankce za jejich porušení. Přinášíme konkrétní doporučení, návody a metodické listy, jak s kyberšikanou bojovat.
 • Jak k integraci ukrajinských dětí přistupují jiné státy? Přinášíme přehled - Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu, jinak známá jako UNESCO, se zaměřila na mapování snahy států integrovat mladé Ukrajince. Informace čerpala především z dokumentů (zákony, nařízení, doporučení), které tyto státy vydávaly. Cílem je šířit dobrou praxi. 
 • Proč jsou dovednosti řízení vlastní kariéry tak důležité? - Newsletter Odborné vzdělávání v Evropě
   
 
   

Jak se žije malotřídkám 2022 - Specializovaná odborná konference již 17. května 2022

Aktuální informace o adaptaci/integraci ukrajinských dětí v České republice - OP JAK a šablony - Učitel je jednou nohou ve vězení. Vážně? - Online bezpečnost - Well-being jako výzva pro vzdělávání ve 21. století a další zajímavé příspěvky - přihlásit se

   
 
   

Informace z MŠMT

 • Ukrajinské školy budou uznávat plnění povinné školní docházky v ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ukrajinským velvyslanectvím a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy následně po předložení Potvrzení o studiu budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému.
 • MŠMT i letos podpoří romské žáky a studenty SŠ a VOŠ - Stejně jako v minulých letech i v roce 2022 vyhlásilo MŠMT výzvu na podporu znevýhodněných romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol. Letos přináší výzva řadu změn, mezi které patří zapojení neziskových organizací mezi příjemce dotace a možnost využít prostředky také pro zlepšení spolupráce s rodinou.
 • MŠMT a MPSV podpoří jazykové vzdělávání uprchlíků z Ukrajiny - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se ve spolupráci s resortem práce a sociálních věcí rozhodlo zjednodušit vyřizování žádostí pro instituce, které se chystají pořádat jazykové kurzy českého jazyka pro uprchlíky z Ukrajiny.
 • Členské státy jednaly o podpoře běženců z Ukrajiny - Evropští vrchní ředitelé se setkali ve francouzském Rennes k diskuzi o způsobech pomoci žákům přicházejícím do EU. Českou republiky na jednání zastupovali Martin Fatura, ředitel odboru Evropské unie, a Jan Mušuta, ředitel odboru ředitel odboru řízení regionálního školství , oba z školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Metodika pro MŠ a ZŠ pro konání tzv. zvláštního zápisu - Tento metodický materiál připravilo MŠMT pro mateřské (MŠ) a základní (ZŠ) školy v souvislosti s konáním tzv. zvláštního zápisu. Materiál navazuje § 2 zákona č. 67/2022 Sb. ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina školství) a má pomoci při zvláštním zápisu.
   
 
   

Zajímavosti

 • Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - Katedra andragogiky a managementu vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy každoročně otevírá v rámci celoživotního vzdělávání vzdělávací program pro vedoucí pedagogické pracovníky. 
 • Začíná pátý ročník Měsíce školních zahrad. Zapojují se stovky škol - Zažij, bádej, konej. Tak zní leitmotiv Měsíce školních zahrad, akce, která podporuje výuku všemi smysly, vlastní bádání i společenskou angažovanost dětí pomocí venkovních her a aktivit. Díky Nadaci Proměny Karla Komárka a platformě Učíme se venku probíhá už popáté. Letošní ročník se bude zabývat stromy a jejich vlivem na klima. 
 • Nejoblíbenější kniha dětí roku 2021 - Ve středu 27. 4. 2022 proběhlo slavnostní vyhlášení 29. ročníku ceny za literaturu pro děti a mládež „SUK – Čteme všichni“ za rok 2021, kterou organizuje Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze.
 • Rodiče vítáni - samolepka co na dveřích vaší školy nemůže chybět - Zapojte se do programu Rodiče vítáni a řekněte rodičům, že jste skvělá škola. Značka Rodiče vítáni není jen samolepka na dveřích. Dává rodičům záruku, že si svou školu vybrali správně.
   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.