NEWSLETTER Rizeni skoly   07/22    
  Datum vydání: 6. 4. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Dubnový newsletter    
 
   

Co je nového

Měsíc duben přináší mnoho důležitých událostí - zápis k povinné školní docházcejednotné přijímací zkouškymaturitní zkoušky ... vše navíc v kontextu integrace ukrajinských žáků. Materiálů je mnoho, stejně jako metodik a doporučení. Shrnutí připravilo MŠMT: Pomoc Ukrajině, další najdete v Aktualitách Řízení školy online a ty nejnovější si můžete přečíst v tomto newsletteru.

   
 
   

Na co nezapomenout

 • Kapacity mateřských a základních škol - mimořádné šetření ke kapacitám mateřských a základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení. Nezapomeňte již vyplněné údaje případně aktualizovat nejpozději do 7. 4. 2022, 14 hodin).
 • Vyhlášeny 2 dotační výzvy na podporu prevence digitální propasti a na nákup digitálních učebních pomůcek pro soukromé a církevní školy z Národního plánu obnovy na r. 2022 - Cílem první výzvy je snížení nerovností mezi žáky v přístupu ke kvalitnímu vzdělání, které by byly způsobeny nedostatečným technickým vybavením mobilními digitálními technologiemi. Dotaci je příjemce oprávněn použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je bude příjemce zapůjčovat žákům s cílem, aby měli k dispozici daná zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem. Cílem druhé výzvy je přispět k rozvoji digitálního vzdělávání v souladu s vizí Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a Akčním plánem pro digitální vzdělávání. Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení dětí/žáků a jejich digitálních kompetencí do 30. 4. 2022.
 • Soutěž Zlatá karabina otevřela své nominace - Odměňte skvělou práci zástupců ředitele. Jistě máte ve svém okolí paní zástupkyni či pana zástupce, kteří by si zasloužili velké uznání a ocenění. Přihlaste je do soutěže Zlatá karabina 2022.
   
 
   

"Ukrajina"

   
 
   

Jak se žije malotřídkám 2022 - Specializovaná odborná konference

Aktuální informace o adaptaci/integraci ukrajinských dětí v České republice - OP JAK a šablony - Učitel je jednou nohou ve vězení. Vážně? - Online bezpečnost - Well-being jako výzva pro vzdělávání ve 21. století a další zajímavé příspěvky - přihlásit se

   
 
   

Stojí za přečtení 

 • Lidé musí ve své práci vidět smysl Představte si, že jste se rozhodli zúčastnit se výzkumu pensylvánské univerzity (USA) zaměřeného na vztah života a práce člověka. Spolu s ostatními 195 respondenty vám badatelé předložili dotazník1), který na první straně obsahuje tři odstavce (upraveno, kráceno). Přečtěte si je pečlivě a rozhodněte se, do jaké míry každý popisek vystihuje váš postoj k práci. Z dotazníku se dozvíte, co vás v práci motivuje, a následující text vás podnítí k zamyšlení, z jakých důvodů chodí do práce vaši kolegové. To se vám může hodit, když se budete snažit své spolupracovníky motivovat.
 • U nás pomáhali taky Proč ruská propaganda využívá ve své rétorice hrozby fašismu? Co mají společného propagandistické citace vzniklé v různých historických obdobích? Lekci ke krátkému filmu Karla Strachoty jsme rozšířili o aktuální sestřih záběrů z ruské invaze na Ukrajině.
 • Chvála lenošení/odpočinku Jako učitelé často nedokážeme oddělit náš pracovní a osobní život, bereme si problémy našich žáků (a problémy s našimi žáky) s sebou domů a mnohdy u toho zapomínáme na sebe.
 • Jak začlenit žáka se SVP do školní družiny? Přichází k vám do družiny nový žák se speciálními vzdělávacími potřebami se známkami nevhodného nebo nebezpečného chování? Aby se nenarušil běžný chod družiny a všichni se v ní cítili dobře, je nutno zohlednit mnohé aspekty a nic nepodcenit. Přečtěte si, na co se zaměřit a jak předcházet nebezpečným situacím.
   
 
   

Zajímavosti

 • Kurz vedení lidí pro vedoucí vychovatelky - zdarma v rámci projektu iKAP II, Kurzem Vás provede Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 • Wellbeing ve škole ke stažení zdarma - Příloha Učitelského měsíčníku obsahuje řadu textů, které popisují současný stav wellbeingu na školách skrze unikátní výzkumy, představují tipy pro systémovou podporu a nabízejí také pohled na wellbeing z perspektivy učitele.
 • Lepší škola - konference pro zřizovatele škol - 11. května 2022
 • 25. ročník Romano suna - Rozšíření tradičně literární soutěže v romštině o znalostní soutěž na živo a kurz romštiny - Cílem soutěže je podpořit užívání romštiny a dát příležitost romským dětem i dospělým vyjádřit se ve své mateřštině tvůrčím způsobem a veřejně.
   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.