NEWSLETTER Rizeni skoly   4/22    
  Datum vydání: 23. 2. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Newsletter měsíce února    
 
   

Co je nového

Na našem území jsme zažili již mnohé. Spojování, rozpady, začleňování i vznik samostatné republiky. Některá období může být stále složité nezaujatě vysvětlit. Někomu může dnešní doba připomenout leccos. Jak se "postavit" historii ve výuce? Jak mluvit s žáky a studenty o moderních dějinách či politické současnosti? 

  • Paměť jsme my oživí příběhy heydrichiády
  • Paměť národa je přístupná pro všechny zájemce  jako další pramen poznávání minulosti (Archiv obsahuje příběhy pamětníků, které vycházejí z audio či video záznamu vyprávěných vzpomínek.)
  • Síť škol paměti národasoučást programu „iKAP II – inovace ve vzdělávání". Prozatím pro učitele dějepisu a společenských věd z pražských středních a základních škol, ale rádi bychom postupně Síť rozšiřovali do dalších regionů.
Proměnu výuky dějin 20. století s důrazem na nedemokratické režimy a společenský extremismus slibuje také Programové prohlášení Vlády ČR ze dne 6. ledna 2022.
   
 
   

Na co nezapomenout

   
 
   

Stojí za prozkoumání

Česko patří dlouhodobě mezi státy, v nichž úspěch ve vzdělávání nejvíce závisí na tom, v jak motivované a zajištěné rodině a v jakém regionu se narodíte. Děti z chudších rodin a oblastí zaostávají více než je běžné i v dalších post-komunistických zemích. Výzkumná organizace PAQ Research spouští novou interaktivní Mapu vzdělávacího ne/úspěchuKlíčovým zjištěním mapy je, že financování českého základního školství příliš nepomáhá regionům, které musí se znevýhodněním bojovat.

   
 
   

Stojí za přečtení

  • Webové stránky škol - lesk a bída školní praxe - O významu PR pro marketing školy dnes už nepochybuje vůbec nikdo. Rodič pátrající po nejlepší škole pro své dítě, učitel hledající novou školu, žák snažící se získat informace z hodiny, na které chyběl, zřizovatel ověřující vybraná data, stěžovatel, který hledá odpověď na svůj dotaz, který odeslal podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dodavatel ověřující vybavení školy pro zvýšení konkurence své nabídky… 
  • Když si žáci ubližují online - S přesunem výuky do online prostředí se na Lince pro rodinu a školu 116 000 opět zvyšuje počet hovorů, ve kterých řešíme ubližování mezi žáky v online světě. Volající si často stěžují, že „škola to neřeší“, a dožadují se informací a postupů, jak školu „donutit, aby s tím konečně něco udělala“. V tomto článku nikoho k ničemu nutit nebudeme, ale nabídneme některé informace a postupy, které jsou podle našich zkušeností v těchto případech funkční a mohou vaší škole pomoci.
  • kalendář událostí, povinností i zajímavostí - pro MŠ, ZŠ, SŠ, ZUŠ i VOŠ - pokud nemáte přístup do Řízení školy online, můžete si webovou aplikaci vyzkoušet na 30 dní zdarma (rizeniskoly.cz/registrace).
  • Vyhněte se chybám pomocí kontrolních seznamů - Atul Gawande nabízí pro tyto situace jednoduché řešení – kontrolní seznam. Tedy alespoň to vypadá jako jednoduché řešení, ale ve své knize The Checklist Manifesto1) uvádí spoustu příkladů, proč je něco tak triviálního, jako zaškrtávací seznam, tolik obtížné zavést do praxe. Pokud se však chcete důsledně vyvarovat chyb a cítit se méně zahlceni v komplexních situacích, pak je právě toto přístup, který potřebujete.
   
 
   

Informace z ČŠI a MŠMT

  • Metodika externího hodnocení podpory rozvoje klíčových kompetencí - Problematice hodnocení podpory rozvíjení klíčových kompetencí se Česká školní inspekce intenzivně věnuje v rámci realizace individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení. Cílem této metodiky je formulovat širokou škálu nástrojů pro externí hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v základních školách a na nižším stupni víceletých gymnázií a kromě návrhu konkrétních nástrojů pro hodnocení nabídnout i metodická doporučení pro hodnocení rozvoje klíčových kompetencí v průběhu hodnoticích aktivit České školní inspekce.
  • Ministr školství pozval zástupce EK do školních lavic - Do České republiky dorazili na dvoudenní pracovní návštěvu zástupci Evropské komise pod vedením generální ředitelky pracovní skupiny na podporu oživení a odolnosti Céline Gauer a za účasti ředitelky ekonomických politik pro členské státy III Isabel Grilo. Zástupci EK projevili zájem o ukázku praktické realizace projektů Národního plánu obnovy, který financuje Evropská unie, v českých školách, zejména pak co se týče digitální transformace a zmírňování následků pandemie.
  • Ministerstvo školství pošle školám peníze na digitalizaci - Ministerstvo školství zveřejňuje informace o mimořádných prostředcích na pořízení digitálních učebních pomůcek. Podpora ve výši 4,3 mld. korun je určena pro mateřské, základní a střední školy a konzervatoře zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.  Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky tzv. Národního plánu obnovy z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které bude Česká republika rozdělovat v letech 2021–2026 z evropského Nástroje pro oživení a odolnost.
   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.