NEWSLETTER Rizeni skoly   2/22    
  Datum vydání: 26. 1. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Lednový newsletter    
 
   

Co je nového

Suplování, distanční výuka, karanténa a pořád dokola. V nekonečně dlouhém výpisu změn rozvrhu si už svoje suplování zvýrazňují i ti největší odpůrci barviček... Sledujeme za Vás mimořádná opatření, legislativní změny i různé obměny doporučení - Aktuality Řízení školy online.

MŠMT: Pokud důsledně a správně nosíte respirátor, nejste "rizikový kontakt" a nebude vám nařízena karanténa. U dětí do 15 let stačí zdravotnická rouška. Podrobnější informace

Karanténa a izolace: jaká jsou pravidla? Přehledná tabulka MZČR.

   
 
   

Stojí za přečtení

 • Shrnutí zjištění veřejného ochránce práv týkajících se školních družin - Veřejný ochránce práv v rámci své činnosti v oblasti školství zaznamenává i stížnosti týkající se školních družin. Často jde o stížnosti zákonných zástupců dětí, které nebyly z různých důvodů přijaty do školní družiny. Krátké shrnutí zjištění ochránce z této oblasti nabízí tento článek.
 • Poskytování školního stravování z pohledu zákazu diskriminace - V roce 2021 vydal veřejný ochránce práv sborník ŠKOLSTVÍ, ve kterém shrnuje své závěry a zjištění v oblasti státní správy školství, kterou vykonává od samého počátku své činnosti v roce 2000, a také z oblasti rovného přístupu ke vzdělávání, kterou vykonává od roku 2009. Ochránce se za tuto dobu opakovaně setkával s podněty rodičů, kteří usilovali o úpravu školního stravování pro své děti a nebyli spokojeni s tím, jak škola s jejich žádostí naložila. Tento článek si klade za cíl shrnout hlavní závěry ochránce obsažené ve sborníku k tomuto tématu a poskytnout základní informace o povinnostech, které při poskytování stravování pro školy vyplývají z antidiskriminačního zákona.
 • RVP - Význam pojmu kompetence a gramotnost pro dva různé světy - Národní pedagogický institut naplánoval sérii konferencí a workshopů, kde může téměř kdokoliv rozebírat s členy expertních panelů jednotlivá témata velké revize RVP ZV (malá revize proběhla nedávno se zaměřením na digitální kompetenci a novou Informatiku). Není sporu, že tyto akce mají za účel sbírat názory veřejnosti, avšak vedle toho nám také nabízí vzácnou službu ve formě vhledu do myslí odborníků i běžných učitelů, kteří se sejdou se svými názory na jednom místě a ve stejný čas. Jak takové setkání na téma kompetence a gramotnosti může vypadat?
 • Online databanka příkladů dobré praxe formativního hodnocení - Jednou z aktivit projektu Zavádění formativního hodnocení na základních školách, který realizovala Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se vzdělávací organizací EDUkační LABoratoř, byla tvorba online databanky materiálů formativního hodnocení. Ta je nyní volně k dispozici pro učitele jako jedinečný zdroj inspirace.
 • Nejoblíbenější kniha roku 2021 (SUK) - Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského vyhlašuje další ročník dětské ankety o nejoblíbenější dětskou knihu!
 • Počin školních knihoven - Do konce měsíce ledna 2022 je také možné zaslat přihlášku do kategorie Počin školních knihoven. 
 • Systémový přístup jako spolehlivý průvodce otevřených a zodpovědných škol - Kultura si dává strategii k snídani. Výrok Petera Druckera, který je nejen populární, ale navíc i pravdivý. Kultura je jakýsi univerzální multiplikátor, který ovlivňuje veškeré další aktivity a snažení.
 • Profesní bádání jako cesta k lepším výsledkům učení žáků - Také vás zneklidňuje, že kolem nás každou chvíli vyskočí nějaký nový odborný termín, který vyžaduje naši pozornost? Přestože se často ukáže, že jde o jiné pojmenování něčeho důvěrně známého, stojí za to nová témata prověřit a ne jen nad nimi mávnout rukou. Mnohdy se autoři nového termínu pokoušeli vyjádřit nějaký posun, nový důraz v pochopení pedagogické praxe.
 • Jak vypadá ideální škola po covidu? - „Školní řád vychází z platné legislativy, především ze zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů...“ slyším během zdlouhavého čtyřhodinového výkladu školního řádu. Sedím uprostřed zaplněné třídy a tuto větu slyším po třinácté. Už třináct let sedím ve zkostnatělém českém školství. Z toho jsem dva roky seděla doma. Upoutaná u počítače, závislá na silné wifi síti. Moc bych si přála, aby se školství po pandemii od základu změnilo. Ale nevím, jestli je na to připravené.
 • Povídky, komiksy a videokurzy vhodné pro výuku internetu - Revidované rámcové vzdělávací programy pro základní i střední odborné vzdělávání kladou znatelný důraz na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Už žáci prvního stupně základní školy budou nově vedeni k dosahování očekáváných výstupů informatického charakteru. Nesmíme však zapomínat, že ruku v ruce s rozvojem digitálních kompetencí je důležité budovat u žáků také povědomí o kybernetické bezpečnosti.
 • Soutěžme a buďme nejlepší! - V minulém díle motivačního seriálu jsme sledovali typy zaměřené na vztahy: obránce, přítele a hvězdu. To jsou lidé, kteří si váží pohody v kolektivu a velmi si cení loajality. Dnes se zaměříme na další motivační skupinu, kterou jsou lidé soustředění na VÝKON. Podrobněji se seznámíme s ŘEDITEM, STAVITELEM a ODBORNÍKEM. Pokud tyto lidi správně motivujete, zajistí dosažení cíle vaší školy.
   
 
   

Řízení školy online 

 • Přehledné Pracovní situace - rady, tipy, legislativa, vzory pro každou situaci při vedení a řízení školy;
 • Utříděné legislativní novinky - každý den aktualizované;
 • Jednoduché a funkční moduly – kalendář, aktuality i vyhledávání;
 • A navíc rozesíláme nejen pravidelný newsletter aktualit, ale také tematický newsletter, který upozorňuje na články v našich tištěných časopisech.
 • Vyzkoušejte na 30 dní zdarma, zaregistrujte se rizeniskoly.cz/registrace anebo se přihlašte.
   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Informace z NPI ČR

 • Akční plánování ve školách a v územích pokračuje a jeho podpora také - V prosinci 2021 byl zahájen nový projekt na podporu strategického řízení a akčního plánování ve školách, v územích, nazvaný Metodická podpora akčního plánování (P-AP), jehož nositelem je Národní pedagogický institut ČR.
 • Výuková laboratoř Virtuální škola - Ve výukové laboratoři je ke stažení sedm lekcí k tématům, která hýbou světem a žáci se na nich mohou učit pochopit znalosti z různých předmětů. Lekce jsou určeny hlavně pro 2. stupeň základních škol. 
 • Národní plán doučování - Praktický průvodce pro ředitele, učitele, doučovatele i rodiče. Součástí webu jsou také inspirativní videa a materiály pro doučující, jejichž soubor budeme postupně rozšiřovat za účelem sdílení zkušeností a nápadů mezi školami.
   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.