NEWSLETTER Rizeni skoly   01/22    
  Datum vydání: 12. 1. 2022 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Newsletter nového roku    
 
   

Co je nového

Za celou redakci vám přejeme do nového roku mnoho štěstí, úspěchů a hlavně pevné zdraví i nervy. A pojďme rovnou k důležitým informacím. 

Stále platí, že se na nás můžete obracet v rámci odborné poradny s jakýmkoliv dotazem, který se týká chodu školy.

   
 
   

Na co nezapomenout

   
 
   

Zajímavé čtení

   
 
   

Informace z ČŠI

  • Využívání diagnostických nástrojů a doporučovaná podpůrná opatření v ŠPZ – Cílem tematického šetření, jehož souhrnná zjištění představuje předkládaná tematická zpráva, bylo získat relevantní informace související v činnostech školských poradenských zařízení s aktuálními aktivitami Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které oblast školského poradenství ovlivňují nebo do ní zasahují, a poskytnout tak důležité podklady pro směřování další podpory v tomto segmentu.
   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Zajímavosti

  • Národní plán doučování – Školy mají plné ruce práce se zvládáním hybridní výuky, kterou přinesla další vlna covidové pandemie. Přestože se personální a časové možnosti mnohdy zhoršují, pokračuje ve školách doplňkový vzdělávací program pro rozšíření nejen znalostí žáků známý pod názvem Národní plán doučování, nyní v rámci Národního plánu obnovy.
  • Soutěž Nenič si tělo – Startuje dětská výtvarná soutěž Nenič si tělo. Soustředí se na příčiny a prevenci onemocnění svalově-kosterní soustavy dětí, mládeže i pracující populace.
  • Pták roku 2022: zvonek zelený – Česká společnost ornitologická (ČSO) vyhlašuje ptákem roku 2022 zvonka zeleného. Pomyslné žezlo mu předává káně lesní. Udělením titulu zvonkovi chtějí ornitologové upozornit na to, že ptáci, které považujeme za obyčejné a všudypřítomné, nemusejí být běžní napořád, pokud budeme do jejich životů a životního prostředí nešetrně zasahovat. 
   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2022 Wolters Kluwer ČR, a. s.