NEWSLETTER Rizeni skoly   28/21    
  Datum vydání: 15. 12. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Vánoční newsletter    
 
   

Je tu čas, se kterým se pojí očekávání nových zážitků, radostných setkání a zimních radovánek.

A my vám přejeme, aby nadcházející dny nového roku byly ve znamení pohody, odpočinku, dobré společnosti i kvalitní četby.

Redakce Řízení školy

   
 
   

Na co nezapomenout

   
 
   

Řízení školy online

   
 
   

Čtení na vánoční prázdniny

 • O děti se nebojím, ty jsou v pořádku - Dnes už je asi zbytečné připomínat, co všechno jsme v době celosvětové pandemie nemohli v předcházejícím období v ZUŠkách dělat, co nám chybělo a po čem se nám stýskalo. Jedna věc nás ale (a teď nemyslím přímo ZUŠ) ani v této době neopustila.
 • Salman Khan a škola budoucnosti - Zakladatel Khan Academy na konferenci FutureEdu představil, jak využít výuková videa, která platforma nabízí ve třídě, kam se vzdělávání posune za deset let a jaká bude role školy. Mluvil o vztahu technologie a pedagogiky a svém projektu Schoolhouse, systému on-line tutorů, který má být dalším krokem k vytyčenému cíli: poskytnout možnost se vzdělávat zdarma, všude a všem.
 • Povinné očkování jako podmínka přijetí dítěte do mateřské školy - Veřejný ochránce práv se v uplynulých letech zabýval přibližně dvěma desítkami podnětů, které se týkaly povinnosti očkování jako podmínky přístupu k předškolnímu vzdělávání. Své závěry z těchto kauz ochránce shrnul v letos publikovaném sborníku stanovisek ochránce pro oblast školství a blíže se jim věnuje následující text.
 • Učitelé se často cítí ztracení, jako profesní organizace jim chceme nabídnout pomocnou ruku - Petru Mazancovou jsem k našemu rozhovoru pro Učitelský měsíčník zastihla mezi jejími učitelskými povinnostmi a povinnostmi, které se odvíjí od její role předsedkyně Učitelské platformy, organizace sdružující české učitele a učitelky. Rozhovor, který se odehrál na konci října, nešlo pochopitelně začít jinak než ohlédnutím za uplynulými měsíci (až roky), kdy se média plnila články týkajícími se škol v pandemii, roušek a on-line výuky. Podařilo se však učitelům kromě digitálních kompetencí zlepšit i v jiných oblastech?
 • Zapojme děti do plánování - Veřejný prostor zrcadlí naši společnost, její zvyklosti, chování, přístup ke skupině a jednotlivci. Prostor kolem nás nabývá rozličných podob. Od monumentálních kamenem dlážděných náměstí, která demonstrují sílu a upomínají na společensky významnou událost či osobu, až po křivolaké uličky starých čtvrtí naplněných prádelními šňůrami a směsicí trhovců, cestovatelů a hrajících si dětí.
 • Práce s nástroji v mateřské škole - Gabriela Blovská je ředitelkou v Mateřské škole Světice, ve které dlouhodobě podporuje práci s nástroji a metodu tvořivé hry. Její bohaté zkušenosti potvrzují, že nástroje mají v mateřské škole své místo, přinášejí dětem rozvoj manuální zručnosti a kreativity. Následující rozhovor přináší pohled do školky, kde jsou nástroje běžnou součástí pedagogické práce.
 • Převrácená třída - ověřený model pro hybridní výuku - Podstatou „převrácení třídy“ je, že se studenti nejprve setkají s novým materiálem mimo vyučování, obvykle prostřednictvím četby nebo online přednášek, a poté využijí čas ve třídě k tomu, aby zvládli těžší práci na osvojení si těchto znalostí, např. prostřednictvím řešení problémů nebo debaty. Z hlediska Bloomovy revidované taxonomie1) to znamená, že studenti provádějí nižší úrovně kognitivní práce (získávání znalostí a porozumění) mimo třídu a zaměřují se na vyšší úrovně (aplikace, analýza, syntéza nebo hodnocení) ve třídě, kde mají podporu svých vrstevníků a učitele. Jednou z inspirací pro tento vzdělávací přístup je Salman Khan, náhodný zakladatel Khan Academy, a jeho příběh pozoruhodné pedagogické inovace.
 • Pro reformu českých škol není klíčová revize RVP, ale tvorba nových učebních materiálů - Pokud chcete být v pedagogice in, tak se rozhodně nebudete chlubit tím, že učíte podle učebnice. Učíme přece podle ŠVP, ne podle učebnice. S opovržením se díváme na ty, kteří do svých tematických plánů přepsali obsahy učebnic. Co kdybychom ale měli po ruce učebnice, které jsou založeny na konstruktivistické pedagogice, nabízejí diferenciaci v zadání, a ještě cíleně rozvíjejí klíčové kompetence?
   
 
   

Informace z ČŠI a MŠMT

   
 
   

Zajímavosti

 • Elektronický katalog zahraničních odborných publikací - Na webu Domu zahraniční spolupráce (DZS) je veřejnosti zpřístupněna nová sekce elektronické knihovny statistik a publikací. Cílem nové sekce Mezinárodní studie je poskytnout učitelům, managementu škol, akademikům a dalším odborníkům v mezinárodním vzdělávání zahraniční odborné studie, na kterých se DZS autorsky podílí a které jsou zaměřené na problematiku evropského školství, vzdělávání a politik EU v této oblasti.
 • Rok 2021 v českém školství - Rok 2021 nebyl v českém školství jen ve znamení pandemie. EDUin přináší souhrn podstatných změn, ke kterým došlo v uplynulých dvanácti měsících v oblasti vzdělávací politiky.
 • Squid Game ohrožuje české děti! Nebo ne? - V posledních měsících se objevila v zahraničí (a v omezené míře i v České republice) četná varování, která upozorňují na to, že některé děti začaly napodobovat populární násilnou a hororovou sérii Squid Game (Hra na oliheň).
 • Cenu EDUína vyhrál projekt, který během pandemie zapojil do praxe budoucí učitele - Cenu EDUína si letos odnesly projekty, které pomáhaly s vyrovnáváním nerovností ve vzdělávání. Tento ročník soutěže vyhrál projekt zlínské Univerzity Tomáše Bati. Tamní fakulta humanitních studií zapojila během distanční výuky do praxe budoucí učitele. 
   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.