NEWSLETTER Rizeni skoly   27/21    
  Datum vydání: 1. 12. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Mikulášský newsletter    
 
   

Co je nového

Mikuláš za dveřmi a my opět přemýšlíme, jak mezi karanténami, izolacemi či možnými prodlouženými prázdninami zorganizovat alespon nějaké malé vánoční besídky. Máte vůbec chuť mezi tím vším trasováním a testováním něco plánovat? Ano? Napište nám. Rádi Vaše nápady přesdílíme ostatním kolegům. 

Potřebujete pomoc? Pro všechny předplatitele je neustále k dispozici odborná poradna

Nové: Epidemiologicky významné kontakty v rámci jedné domácnosti budou nově indikovány k PCR testu 

   
 
   

Na co nezapomenout

   
 
   

Stojí za přečtení

  • Péče o pedagogický sbor aneb dobrý učitel je spokojený učitel - Bez spokojených učitelů nemohou být spokojení žáci. Pro dobrou atmosféru ve škole je proto zásadní, aby vedení pedagogický sbor podporovalo a naslouchalo jeho potřebám. Vedení by mělo o svůj pedagogický sbor pečovat systematicky, podporovat ho v rozvoji, sdílet s ním fungující postupy a dělat vše pro to, aby se u zaměstnanců předešlo vyhoření.
  • Žáci a úskalí užívání digitálních technologií - V minulých dvou letech si žáci užili v rámci distanční výuky hodně času na digitálních technologiích, bude proto dobré zmínit problémy související s jejich užíváním. Tyto problémy jsou spojeny jak s intenzitou, tedy nadměrným používáním digitálních technologií, tak s obsahem, který je jimi zprostředkováván a který může mít do značné míry vliv na zdravý psychický vývoj a well-being jednotlivce.
  • Oběti ve školství aneb učitelský celibát - V dnešní době je zcela běžné, že většinu učitelského sboru tvoří ženy, dokonce se v této souvislosti mluví o feminizaci učitelského povolání. Ještě v 19. století byla situace jiná.
   
 
   

Informace z ČŠI

  • TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy - Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Mezinárodních šetření se žáci z České re­publiky účastní pravidelně, což umožňuje získávat důležité informace o dovednostech žáků a o jejich vývoji v mezinárodním srovnání.
   
 
   

Informace z MŠMT a MZCR

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.