NEWSLETTER Rizeni skoly   25/21    
  Datum vydání: 5. 11. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Svatomartinský newsletter    
 
   

Co je nového

Odborná konference Zástupce ředitele v hlavní roli proběhla již po osmé toto úterý, a my jako organizátoři máme z jejího průběhu velikou radost. Nestihli jste přijet do Prahy ani se připojit online? Nevadí. Prezentace přednášejících  jsme pro vás připravili na webu konference v sekci, kde si můžete kteroukoliv z nich stáhnout. Např. přednášku ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala „Role zástupce ředitele při řízení kvality vzdělávání“, dále třeba „Aktuální témata k šablonám“, přehled činností souvisejících se změnou ŠVP právním pohledem Moniky Puškinové a mnohé další. Prezentace ke stažení

   
 
   

Stojí za přečtení

 • Umetáme cestičky - Proti větám, že děti otužujeme pro dospělost, když jim neumetáme všechny cestičky, že i neúspěchy jsou v posledku v jejich prospěch, nelze nic namítat a proti jejich údernosti se lze jen obtížně bránit. V těsném příbuzenství je myšlenka, že dítě si má odmala zvykat na prohry a neúspěchy, že nemůže jen vyhrávat. Jenže podobně jako jiné záležitosti týkající se života člověka, tedy i dítěte, tak i v tomto případě je vše poněkud složitější a pestřejší, než uvádějí zmíněné a zdánlivě neprůstřelné teze. Uvedené věty odrážejí jen dílek reality a možná někdy jen velmi marginální.
 • Benchlearning - Slyšeli jste někdy pojem institucionální mentoring? Nebo benchlearning? Za těmito ve školství poměrně málo známými pojmy se skrývá účinná pomoc pro ředitele škol, pokud chtějí nějakou oblast efektivně zlepšit. Jak se lidově říká: „je zbytečné vymýšlet kolo, to už totiž někdo dávno vymyslel“. Jestliže už někdo prošel určitou trnitou cestou a něco mu funguje, je zbytečné se také popíchat o stejné trny, můžeme se inspirovat, poučit a zlepšovat za pomoci zkušené partnerské školy.
 • Rodičovská linka - Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky "Na tenké Lince" je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat. Nový díl publikujeme 1x za 14 dnů.
 • Ošetřovné v době podzimních prázdnin, ředitelského volna nebo v souvislosti s karanténou - Ošetřovné při ošetřování nemocného dítěte anebo při péči o dítě mladší 10 let z důvodu nařízené karantény nebo uzavření školského zařízení náleží za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb. Dávku lze poskytovat nejdéle 9 kalendářních dnů, u samoživitelů až 16 kalendářních dnů (pokud se starají o dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).
 • Život a studium s Aspergerovým syndromem - V novém podcastu Zapojme všechny si Adéla Pospíchalová povídá s Hankou, studentkou biologie a ekologie na Ostravské univerzitě. Té byl Aspergerův syndrom diagnostikován až v dospělém věku. Hanka je tedy typickým příkladem studenta, který dlouho procházel vzdělávacím systémem bez povšimnutí, nebyl řádně, a především včas lékaři diagnostikován (a to také i z důvodu chybějící důvěry rodičů k řešením navrhovaným školou a následně odborníky-lékaři), a musel se proto s limity svého zdravotního postižení poprat sám. 
 • Školní jídelny ve Španělsku - Výživa je klíčová nejen pro naše tělo, ale i pro naši mysl, zejména během prvních let našeho života. Ve Španělsku, stejně jako v mnoha dalších zemích, se začala dětská práva chránit v 19. století, ale trvalo až do roku 1931, než byly napříč zemí zavedeny školní jídelny. Po španělské občanské válce (1936-1939) byly školní jídelny obnoveny, což silně ovlivnila a podpořila hospodářská výpomoc získaná po válce od USA. Dnes fungují jídelny na všech základních školách a jsou klíčovým prvkem rovnosti ve španělské společnosti.
 • Bulletin mediálního vzdělávání - JSNS a Mediální ring 2
 • Přemýšlivé děti patří k mimořádně ohroženým a potřebují být okolím přijímány s tolerancí a respektem k jejich odlišnosti - Nadace RSJ a Linka bezpečí upozorňují na jinakost nadaných dětí v chování v hraničních situacích a apelují na pedagogy a rodiče, aby při podezření na život ohrožující krizi neprodleně vyhledali odbornou pomoc.
   
 
   

Na co nezapomenout

Všechny povinnosti naleznete na https://www.rizeniskoly.cz/cz/kalendar-udalosti (Kalendář událostí Řízení školy online - pro zobrazení všech událostí je nutné se přihlásit.)
   
 
   

Váš pomocník roku 2022

Zajistěte si svého pomocníka roku 2022 ještě dnes. 
Nekupujte zajíce v pytli a nejdříve si Řízení školy online vyzkoušejte - na www.rizeniskoly.cz/registrace

   
 
   

Informace z ČŠI a MŠMT

   
 
   

Digitání okénko

 • Digitálním světem bezpečně už od nižších ročníků ZŠ - Animovaný seriál V digitálním světě z portálu JSNS.CZ nabízí vyučujícím návod, jak mluvit o bezpečném pohybu v online prostoru i s mladšími školními žáky.
 • Česko.Digital - Vzniká společná platforma pro digitální vzdělávání. Školy najdou podporu i inspiraci na jednom místě.
 • DigiEduHack: Škola v kapse - Chytrý telefon má dnes téměř každý – žák, učitel i rodič. Jsou ale chytré telefony jen na hraní her a scrollování na sociálních sítích? Jak je inovativně využít ve škole, aby přispěly k rozvoji žáků, učitelů i rodičů? Na to se pokusí odpovědět DigiEduHack 2021.
   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.