NEWSLETTER Rizeni skoly   22/21    
  Datum vydání: 7. 10. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Říjnový newsletter    
 
   

Co je nového

Na počátku podzimu vyšla výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání v České republice v minulém roce. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 27. září 2021 najdete stejně jako ostatní legislativu na Řízení školy online. Časopis Statistika a my přináší zajímavé informace z oblasti vzdělávání, např. že mezi dětmi na základních školách bylo 28 380 žáků s cizí státní příslušností, tj. dvakrát více než před 10 lety. V České republice vzniká mnoho materiálů, které se věnují osvětě kybernetické bezpečnosti. NÚKIB připravil nejen nové aktivity pro základní školy, ale také rozcestník představující selektovanou kolekci pro učitele i rodiče.

   
 
   

Na co nezapomenout

  • 30 asistentů do výuky angličtiny - program Fulbrightovy komise (příhlášky do 31. 12. 2021)
  • Jak zapojit děti a mladé lidi do rozvoje jejich okolí - V rámci projektu Mladá místa a díky podpoře z programu Erasmus+ můžete navštívit sérii workshopů zaměřených na participativní plánování, příklady dobré praxe zapojování dětí do tvorby veřejných prostor a architektonických řešení. 
  • Kurzy pro začínající průvodce v lesních školkách - Asociace lesních MŠ ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Praha zajistila školení se zahraniční expertkou Petrou Jäger. Další kurz je plánovaný opět v únoru, kde si zájemci mohou v praxi zažít, jaká specifika má pobyt venku za zimního počasí. Již nyní jsou ale připraveny další kurzy předškolního vzdělávání dětí (se zahraničními i českými odborníky) se zaměřením na vzdělávání v přírodě. 
  • Konrola osobních spisů - v průběhu měsíce října (§ 312 zákoníku práce)
  • Projednání výroční zprávy o činnosti školy za období předcházejícího školního roku v pedagogické radě - do 15. října (§ 164 odst. 2 školského zákona)
  • Příprava lyžařského výcvikového kurzu

Další povinnosti naleznete v kalendáři Řízení školy online.

   
 
   

Zajímavé čtení

  • Hodnoty jako potřebné, smysluplné a spolehlivé kormidlo vzdělávání -  Co je cílem vzdělávání? Potřebujeme si uvědomit, že když v našich školách budeme tento cíl sledovat, bude to mít pozitivní dopad na nás všechny a všichni z toho budeme profitovat. Přečtěte si zamyšlení Mgr. Marie Gottfriedové.
  • Pandemie žákům výsledkově vzala v průměru 3 měsíce učení - Společnosti PAQ Research a Kalibro jako první změřily možný dopad pandemie na výsledky žáků. Z testů v českém jazyce a matematice provedených v roce 2020 a 2021 v 5. třídách odhadujeme, že žáci během roku pandemie ztratili ekvivalent zhruba 3 měsíců učení. Ztráta byla po otevření škol na jaře 2021 podstatná, ačkoliv se nepotvrzují pesimistická zjištění ze zahraničí ze začátku pandemie, která ukazovala extrémně nízkou efektivitu distanční výuky. 
  • Bulletin mediálního vzdělávání
  • Odborné vzdělávání v Evropě - Od začátku roku 2021 rozesílá Národní pedagogický institut (NPI) novinky z evropských sítí a aktivit Europass, Evropský rámec kvalifikacíReferNetEQAVET formou newsletteru zájemcům, kteří se doposud k odběru novinek přihlásili na webech uvedených sítí, kolegům v NPI, spolupracovníkům i účastníkům našich akcí. 
   
 
   

Zástupce ředitele v hlavní roli - odborná konference 2. listopadu 2021

Řízení školy online

   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento e-mail dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete e-maily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.