NEWSLETTER Rizeni skoly   17/2021    
  Datum vydání: 8. 9. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Newsletter měsíce září    
 
   

Co je nového

Národní plán doučování pomáhá zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. Organizační a personální zajištění doučování je v kompetenci ředitele školy. Web doucovani.edu.cz pomáhá odpovědět na otázky: "Jak se zapojit?", "Jak odměnit vyučujícího?", "Komu je program určen?" Najdete zde i vzory DPP a DPČ.

Na webu doucujte.cz naleznete metodiky, podklady pro doučující a hlavně zkušenosti, které společnost Člověk v tísni shromáždila za 13 let doučování v sociálně znevýhodněných rodinách. 

   
 
   

Na co nezapomenout

 • EDUína 2021 - Na cenu EDUína 2021 je možné nominovat projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. 
 • Jak dosáhnout autority ve třídě? Dozvíte se v novém podcastu Zapojme všechny! - Být jako učitel spíše kamarádský, nebo naopak přísný? Pokud začínáte učit a volíte mezi jednou z těchto dvou krajních možností, nezapomeňte na to, že obě  s sebou nesou také rizika. Jakou cestu doporučuje speciální pedagožka a lektorka Národního pedagogického institutu ČR Marta Kozdas? 
 • Ředitelé ZŠ: Co musí ředitelé umět? - Jak by měl vypadat profil profil ředitele ZŠ v 21. století? K veřejné debatě se můžete připojit na fb redakce Řízení školy. 
 • Příběh krajského akčního plánování - Konference mapuje příběhy, jejichž hlavními hrdiny je 1006 středních a vyšších odborných škol, 14 krajských týmů a pracovníci projektu, kteří jim šest let poskytovali datovou a metodickou podporu a osobní i online pomoc. Závěrečná panelová diskuse začne psát nové stránky příběhu budoucího využití akčního plánování ve vzdělávání.
 • Jak se žije malotřídkám 2021 - Odborná konference pro málotřídní školy (a nejen pro ně) - Co přináší Strategie 2030+ málotřídním školám? Jaký dopad do jejich rozpočtů má reforma financování? Co zjistila ČŠI? Jaká bude podpora periferních škol? A samozřejmě přehled legislativních změn, šablony a přiměřená dávka inspirace. 
 • Zlatá karabina 2021 - nominace do soutěže o nejlepší zástupkyni /zástupce školy jsou stále otevřené. Nominační formulář naleznete na zlatakarabina.cz
   
 
   

Informovali jste zákonné zástupce dětí, žáků o vydání a obsahu školního řádu a vnitřního řádu?

Nejen tuto povinnost Vám připomene kalendář Řízení školy online. Vyzkoušejte si jej spolu s odbornými texty, vzory a legislativou ještě dnes na www.rizeniskoly.cz/registrace

   
 
   

Informace z ČŠI

 • Informační magazín ČŠI - Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání na konci minulého školního roku; Aktivity a činnosti ČŠI v období distančního vzdělávání; Sekundární analýzy výsledků žáků v šetřeních PISA a TALIS; Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností – online program pro učitele; Měření tělesné zdatnosti žáků.
 • Návrat žáků k prezenčnímu vzdělávání v základních a středních školách - Tematická zpráva představuje souhrnná zjištění a závěry z realizované tematické inspekční činnosti a poskytuje také několik doporučení směrem k příštímu školnímu roku 2021/2022 jak pro samotné školy, tak pro jejich zřizovatele a pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Aby však byly informace a zjištění z tohoto šetření ještě více využitelné, připravila Česká školní inspekce pro školy navíc ještě specifické reporty, které graficky zobrazují výsledky šetření v jeho jednotlivých částech na úrovni škol, které byly do šetření zapojeny (dostupné pouze pro tyto zapojené školy), a agregovaná data pro srovnání se situací ostatních škol (dostupné pro všechny školy).
   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Zajímavosti

 • Hledáte rychle pedagogy? EDUjob.cz - práce ve vzdělávání. Najděte své zaměstnace jednoduše, rychle, levně. EDUjob je portál pro ředitele, učitele a další, bez kterých se vzdělávací oblast neobejde.
 • 10 tipů, jak zvládnout nástup do školy - O doporučení, jak strach z nového prostředí lépe překonat, se s Nadací České spořitelny podělila Anna Kubíčková z naší partnerské organizace ČOSIV.
 • Bulletin mediálního vzdělávání -  Studentské volby proběhnou již 20. a 21. září 2021.
   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.