NEWSLETTER Rizeni skoly   16/2021    
  Datum vydání: 25. 8. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Čas příprav    
 
   

Co je nového

Splňují Vaši zaměstnanci podmínky stanovené v opatření Ministerstva zdravotnictví? Kde byli v posledních dvou týdnech na dovolené? Je to nutné sledovat i u žáků, studentů či dětí v MŠ? Připravili jsme pro Vás názorné schéma, ze kterého snadno poznáte, jak v daných případech postupovat
Pro správné fungování tzv. středního článku podpory je zásadní jeho personální obsazení, a to lidmi z praxe, kteří rozumějí školám a jejich potřebám. Kdo je "Střední článek?" Jak funguje
Úplata za školní stravování, finanční limity na nákup potravin - sledujte novelu vyhlášky o školním stravování

   
 
   

Na co nezapomenout k 1. září 2021

 • plošné testování na COVID-19
 • účinnost novely vyhlášky č. 14/2005 Sb., vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • účinnost novely vyhlášky č. 107/2005 Sb.
 • účinnost novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb.
 • určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové maturitní zkoušky pro jarní zkušební období; 
 • písemná práce, maturitní seznam literárních děl, obhajoba maturitní práce, písemná a praktická zkouška v rámci profilové části maturitní zkouška v jarním zkušebním období 2022
 • nahrazení profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 
 • přijímání k předškolnímu vzdělávání v průběhu školního roku
 • prokazatelné seznámení žáků, studentů se školním řádem a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví
 • prokazatelné seznámení žáků s vnitřním řádem školní družiny, školního klubu, školní jídelny a pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví 
 • doložení oprávněnosti pobytu dítěte, žáka, studenta
 • zahájení kurzu pro získání základního vzdělání
 • zkoušky profilové části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021
 • didaktické testy společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021
Podrobné informace ke všem povinnostem na celý měsíc 
   
 
   

Máte na dveřích školy samolepku Rodiče vítáni? 

Rodiče vítáni - značka, která nemůže Vaší škole chybět!

Certifikace dává jistotu, že komunikace s rodiči je vytvořena na smysluplných základech. Jde o kvalitní, důvěryhodný program, do kterého se opravdu stojí za to zapojit - rodicevitani.cz.

   
 
   

Odborná konference 5. října 2021 od 9 hodin v Praze nebo s online účastí = záleží na vás, co si vyberete.

Jak se žije malotřídkám 2021
Objednávejte zde

   
 
   

Informace z MŠMT

   
 
   

Zajímavosti

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.