NEWSLETTER Rizeni skoly   15/2021    
  Datum vydání: 30. 7. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Neobvyklý pohled na ředitelskou práci.    
 
   

Co je nového

Letní speciál časopisu Řízení školy má letos opět úspěch. Z Vašich ohlasů víme, že cestuje spolu s Vámi po Česku, podíval se k moři a byl už i na horách. Abyste k němu měli ještě blíž, otevřeli jsme pro Vás některé články. Můžete si je přečíst kdekoliv, kde je internet.

Úvodní část Letního speciálu Řízení školy se zabývá vymezením vztahu ředitele a žáka z hlediska legislativy i z pohledu nejrůznějších podporujících institucí. Otázka: „Jaký máte vy osobně, paní ředitelko, přehled o každém žákovi ve vaší škole?“ od pana inspektora Vás už nezarazí. A o čem může ještě ředitel ve vztahu k žákům uvažovat? 

   
 
   

Letní čtení

 • Péče o duševní zdraví dětí má smysl - V rámci pilotního projektu „Duševní zdraví pro děti a adolescenty“ se spojí odborníci ze školského, sociálníhoma zdravotního sektoru s cílem podpory psychického zdraví a prevence rozvoje psychických onemocnění dětí a mládeže, osvěty a destigmatizace duševního onemocnění. Součástí jejich činnosti bude mimo jiné také přímá podpora škol při vzdělávání dětí s psychickými problémy, náročným chováním, speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí.
 • O vzdělávání, armádě i vzpomínkách s generálem Petrem Pavlem - rozhovor
 • Ředitelé škol: Avengers českého vzdělávání - O kom jiném by mohl být tento Letní speciál než o nich?! Po roce plném výzev se ukázalo, že naši Avangers: ředitelky a ředitelé škol, mají speciální „super“ schopnosti. V jejich roli se snoubí potřeba být efektivními manažery, dobrými hospodáři a provozními řediteli, odborně erudovanými pedagogickými leadery a k tomu osobnostmi přirozeně vůdčími, osvícenými a obdařenými odolností i „šestým smyslem“, který je dokáže nasměrovat na trendy budoucnosti i varovat před (někdy nečekanými) hrozbami. A je jasné, že stejně jako Avengers potřebují mít dobré (hmotné) zázemí, skvělý trénink, vynikající vybavení a aktuální informace.
 • Pisatelství v celé škole - Méně posilovanou složkou gramotnosti je v českém vzdělávání pisatelství. V minulých textech o pisatelství, kterému se věnujeme v projektu Pomáháme školám k úspěchu, jsme vysvětlili náš přístup, objasnili principy dílny čtení, přinesli příklady dílen čtení na prvním i na druhém stupni a zastavili jsme se u psaní v rámci oborů – jiných předmětů, než je čeština.
 • Sebehodnocení - O zapojování žáků do procesu hodnocení se mluví a píše neustále. Může se ale stát, že na školách probíhá pouze formálně, a to například na základě požadavků vedení či České školní inspekce. Nebo tak učitelé činí z vnitřního přesvědčení, že by se to dělat mělo – to však ještě neznamená, že je sebehodnocení prováděno správně.
 • Chce to čas - Absolvovali jste skvělé školení, viděli nejeden inspirativní webinář, případně jste dočetli tento speciál a těšíte se na využití nových znalostí, postupů a přístupů ve třídě? Možná se v tu chvíli ale neotevřou brány pedagogického nebe, aktivita nezafunguje dokonale a místo toho přijde něco jako: „A kdy se budeme konečně učit?“ „Nemůžeme místo toho prostě dostat známku?“ „Nebudou podvádět, když si to opraví sami?“ Co s tím? Je to mnou? Nebo učím prostě takové děti, že na ně platí jenom zaběhlé postupy a žádné novoty nemá cenu zkoušet? Pochopil jsem něco z kurzu špatně?
 • (Nejen) virtuální deníček z webinářů a konferencí - Konference, webinář končí a vy si na kraj papíru a do svého diáře píšete pár poznámek a malůvek k tomu, co jste právě zažili. Také znáte podobnou situaci, kterou zažívají tisíce učitelů napříč republikou?
 • Jak proměnit pregraduální přípravu učitelů? - Příprava učitelů je jedním z klíčů ke kvalitě vzdělávacího systému. Formování profesní identity skrze reflektivní práci s kompetenčním rámcem, integrace teoretických a praktických složek studia a kvalitní spolupráce vzdělavatelů učitelů jsou způsoby, jak pregraduální přípravu v ČR posunout tím správným směrem.
 • Ředitel školy je učitel, odborník, manažer, personalista, ekonom, leckdy stavař či právník... - Ředitel vede, zodpovídá, řídí, rozhoduje, organizuje atd. atd. Je v silách a moci každého ředitele školy znát a umět vše? Je to vždy ku prospěchu věci? Dobrý ředitel se určitě pozná i podle toho, že některými svými aktivitami pověří některého ze svých kolegů a do jeho kompetencí zasahuje co nejméně.
 • Odborná příprava kariérových poradců - E-learning pro kariérové poradce (C-Course) je projekt financovaný z programu ERASMUS+ (č. p. 2020-1-CZ01-KA204-078378) s cílem vyvinout online vzdělávací program pro profesionály pracující v oblasti kariérového poradenství a vzdělávání.
 • O dietním školním stravování - Rozhovor nejen s autorkami Metodického doporučení k provádění činností souvisejících s realizací dietního stravování.
   
 
   

Informace z ministerstev

   
 
   

Informace z ČŠI

   
 
   

Řízení školy online

   
 
   

Teď je ten pravý čas

vyplnit nominaci Vaší zástupkyně či Vašeho zástupce školy

do soutěže Zlatá karabina 2021

Tento školní rok byl vyčerpávající pro všechny strany. Jistě oceňujete, co všechno pro školu, organizaci výuky i další neustále se měnící plnění pravidel udělali zástupkyně i zástupci školy. Odměňte je tím, že si nyní uděláte čas, zavzpomínáte na všechno to, čím jste si prošli, sepíšete, co pro Vás zástupkyně či zástupce znamená. Jednoduchý formulář Vám svými otázkami napoví. Jeho vyplněním Vaši zástupkyni či zástupce automaticky zařadíte do soutěže Zlatá karabina. Čím poutavěji na otázky odpovíte (a nebojte se psát tzv. od srdíčka), tím pravděpodobněji mohou být vybráni mezi finálovou pětku. A pak už stačí jen čekat, zda to bude bronzová, stříbrná či zlatá karabina. 

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.