NEWSLETTER Rizeni skoly   14/2021    
  Datum vydání: 30. 6. 2021 Pokud se vám email nezobrazuje správně, klikněte zde.  
  Řízení školy online   Prázdniny jsou tu!    
 
   

Co je nového

Náročný školní rok se podepsal na nás všech. Na pedagogickém sboru, vedení školy, žácích i studentech. O pomoc si říkají i školní psychologové. Může to vyznít jako vtip. A při tom je to výborné řešení. Říci si o pomoc, debatovat o problému či sdílení zkušeností je skvělé řešení. Kolegiální sdílení ve školách: jak ho zavést? S nadcházejícími prázdninami může opět dojít k nárůstu kyberšikany. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost připravil Rozcestník osvětových materiálů - kybernetická bezpečnost.

Po celou dobu letních prázdnin je naše redakce připravená pomoci Vám s dořešením věcí, na které vám dosud nezbýval čas. Faktury, licence, objednávky i odborné dotazy s námi můžete řešit celé léto. Jsme Vám plně k dispozici. Pokud nás nezastihnete na telefonu, napište nám: redakcers@rizeniskoly.cz.

   
 
   

Stojí za přečtení

 • Labyrinthem formativního hodnocení - Jak by mělo formativní hodnocení vypadat, se dočtete v celé řadě knih. Jak ale skutečně vypadá, žité v realitě konkrétní školy, se dozvíte málokde. Otvíráme tedy bránu Labyrinthu a rádi Vám uděláme průvodce.
 • Největší mýty o novele Zákona o pedagogických pracovnících a proč je potřeba novelu schválit - Aktuálně probíhá napříč Poslaneckou sněmovnou diskuze o přijetí vládní novely Zákona o pedagogických pracovnících, kterou schválili vládnoucí i opoziční poslanci. Novelu s technickými výhradami Poslanecké sněmovně vrátil Senát. Při projednávání v minulém týdnu však vládní koalice otočila a přestala novelu podporovat s odůvodněním, že hrozí úpadek kvality vzdělávání či že učitelé jsou placeni dostatečně.
 • 117 metodických materiálů pro rozvoj gramotností ve výuce - projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) za podpory ESF a MŠMT vydal pro učitele předškolního a základního vzdělávání tři publikace s konkrétními náměty do výuky, s kterými mohou u dětí a žá rozvíjet čtenářskou, matematickou nebo digitální gramotnost 
 • Místo každoročních grantů dlouhodobá podpora. Nadace RSJ chce jít příkladem - Výjimečnou důvěru dává Nadace RSJ organizaci Učitel naživo. Dohodli se na desetileté smlouvě, v českém vzdělávacím systému závazku spíše nezvyklém. Dlouhodobé partnerství má řadu výhod a Nadace RSJ v ní chce jít příkladem.
 • Jak rozvíjet talent nadaných studentů? - SOČ je jedinečnou přehlídkou středoškolských talentů, které tato kreativní soutěž pomáhá rozvíjet a uvádět do světa. U příležitosti aktuálního ročníku SOČ jsme vybrali několik zajímavých osobností se SOČ spjatých, abychom nabídli náhled na rozvoj talentu nadaných studentů.
 • Metodické materiály pro rozvoj gramotností ve výuce v MŠ a ZŠ - Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) Národního pedagogického institutu ČR (NPI ČR) vydal za podpory ESF a MŠMT čtyři publikace s konkrétními náměty do výuky, díky kterým mohou učitelé předškolního a základního vzdělávání rozvíjet u dětí a žáků čtenářskou, digitální nebo matematickou gramotnost. Publikace obsahují dohromady 144 aktivit 
 • Duševní zdraví ve školách - Startuje nový web. Nabízí pomoc, podporu a inspiraci pro učitele a ředitele škol
 • Výzva Spolu po COVIDu - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu Spolu po COVIDu k podání žádostí o poskytnutí dotace na realizaci třídenních pobytových programů pro žáky a pedagogické pracovníky 1. a 2. ročníků., kteří se vzdělávají v některém z oborů vzdělání kategorie J, E nebo H a pedagogické pracovníky, kteří v těchto oborech vzdělání vyučují.
   
 
   

Konečně máte čas vyzkoušet si Řízení školy online

Zaregistrujte se a po dobu 30 dnů můžete využívat Řízení školy online v plné verzi, se všemi funkcemi, se všemi online archivy časopisů (pouze bez možnosti využívat odbornou poradnu). 

   
 
   

Informace z ČŠI a MŠMT

 • Vláda schválila plán zářijového testování na covid-19 ve školách - Misterstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s resortem školství plán plošného testování na covid-19 ve školách pro podzimní návrat žáků do lavic. Žáky čekají tři antigenní testy v rozmezí několika dnů. 
 • Růstové nastavení mysli žáků a jeho vliv na výsledky vzdělávání - iž od roku 2000 se Česká republika pravidelně zapojuje do mezinárodního šetření PISA, které sleduje úroveň patnáctiletých žáků ve čtenářských, matematických a přírodovědných dovednostech. Poslední cyklus PISA byl realizován v roce 2018 a jeho součástí bylo také sledování konceptu nastavení mysli žáků, který byl na datech z mezinárodního šetření velkého rozsahu, jakým je PISA, podrobněji analyzován vůbec poprvé.
 • MŠMT pošle dalších 16 milionů korun na snížení dopadů pandemie COVID 19 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pošle dalších 16 milionů korun na znovunavázaní sociálních vazeb žáků a na aktivity zaměřené na vzdělávání po ukončení distanční výuky, která probíhala na všech typech škol v důsledku pandemie COVID 19 přerušovaně od března loňského roku. Po cílené podpoře žáků základních škol v podobě letních kempů, dále od září žáků základních i středních škol, která bude směřovat na doučování a metodickou pomoc školám až do konce školního roku 2022/23, tak chce MŠMT pomoci další skupině žáků.
 • Vyhlášení dotační výzvy „Na učitelích záleží“ - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje dotační výzvu „NA UČITELÍCH ZÁLEŽÍ“ pro podávání žádostí o poskytnutí dotace na období od 1. 6. 2021 do 31. 12. 2021.
   
 
   

Portál pracovních nabídek EDUjob jede na plné obrátky i přes celé prázdniny. 

   
 
   

Zajímavosti

Organizace Učitel naživo vytvořila praktický nástroj ke sledování vlastního rozvoje v roli učitele a k plánování dalších kroků v procesu stávání se učitelem nazvaný Kartičky pro formativní hodnocení studenta učitelství. Určený je studentům učitelství a provázejícím učitelům a průvodcům zapojených do programu Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ a SŠ - Učitel naživo. O vzniku, použití a výhodách kartiček se dozvíte ve videu.

Více informací i odkazy ke stažení Kartiček včetně Doporučení pro práci s Kartičkami najdete na webu https://www.ucitelnazivo.cz/karticky-pro-formativni-hodnoceni

   
 
Tento email dostáváte jako uživatelé webové aplikace Řízení školy online. Pokud si již nepřejete emaily dostávat, klikněte ZDE.
  © 2021 Wolters Kluwer ČR, a. s.